Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Informacja Zakładu Emerytalno -Rentowego w sprawie trybu postępowania w związku z zmianą ustawy emerytalnej    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Informacja Zakładu Emerytalno -Rentowego w sprawie trybu postępowania w związku z zmianą ustawy emerytalnej

Informacja ZER  w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Tryb postępowania


1. Na wniosek organu emerytalnego Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sporządzi na podstawie posiadanych akt osobowych i w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, przekaże organowi emerytalnemu informację o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b (art. 13a ust. 1).
Organ emerytalny nie jest uprawniony do weryfikowania okresów służby na rzecz totalitarnego państwa, wskazanych przez IPN w Informacji o przebiegu służby, która w myśl art. 13a ust. 5 jest równoważna z zaświadczeniem o przebiegu służby sporządzanym na podstawie akt osobowych przez właściwe organy służb.
2. Postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczeń dokonywane będzie z urzędu, na podstawie Informacji o przebiegu służby przesłanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zostanie zakończone wydaniem przez organ emerytalny decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej.
3. Wypłata przeliczonych świadczeń nastąpi od dnia 1 października 2017 r.
4. Złożenie odwołania od decyzji organu emerytalnego - nie będzie wstrzymywało wykonania decyzji organu emerytalnego.

Pełen tekst informacji pod linkiem (skopiuj i wklej do przegladarki):


https://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/informacje/3404,Informacja-w-sprawie-zmiany-ustawy-z-dnia-18-lutego-1994r-o-zaopatrzeniu-emeryta.html


Projekt i wykonanie: InforpolNET