Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI


W dniu 30sierpnia 2016 r. o godz. 10.30 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się zebranie plenarne ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni, które prowadził prezes Jan Pietruszewski. Po powitaniu zaproszonych gości: Byłego Komendanta Głównego Policji gen. insp. w st. spocz. Krzysztofa Gajewskiego, insp. Piotra Bolin - Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie, zaś w drugiej części zebrania podinsp. Michała Biedrawa - I zastępcę KMP w Sopocie, zaproszone przedstawicielki BGŻ BNP PARIBAS panie Hanna Reszka i Magdalenia Ornat-Jarmołowicz, zaprezentowały oferty założenia kont bankowych dla ZW i Kół SEiRP. Następnie Prezes Jan Pietruszewski złożył informacje z posiedzenia ZG SEiRP w Warszawie, z dnia 27.07.2016 roku. Kol. Hieronim Brzozowiec - wiceprezes ZW złożył informacje dot. projektu ustawy dot. emerytur oraz zmian statutowych a kol. Erwin Bruggemann - wiceprezes ZW poinformował o planowanym spotkaniu integracyjnym, które odbędzie sie w dniach 7 - 9.10. 2016 roku w Ośrodku Wczasowym " Zew Morza" w Jastrzębiej Górze. Po dyskusji podjęto uchwałę: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji w bankach ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni oraz przyznania Odznak " Za Zasługi dla SEiRP." Uroczystym akcentem było wręczenie Gen. Insp. w st. spocz. Krzysztofowi Gajewskiemu Medalu XXV lecia Stowarzyszenia za szczególny wkład pracy na rzecz polskich emerytów i rencistów policyjnych, oraz dyplomów rzecznikowi Prasowemu ZW Henrykowi Kaźmierskiemu i wiceprezesowi Koła w Kościerzynie kol. Józefowi Landowskiemu -za aktywność w nadsyłaniu materiałów do Biuletynu Informacyjnego ZG SEiRP. Krzysztof Gajewski podziękował za zaproszenie i za wyróżnienie medalem. Cieszył się, że jego pomysł spotkań z seniorami jest kontynuowany. Uczestniczący w drugiej części zebrania podinsp. Michał  Biedrawa również serdecznie podziękował za zaproszenie.
Po wspólnym zdjęciu i obiedzie zebranie zakończono.

Tekst i zdjęcia:
Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET