Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     SPOTKANIE INTEGRACYJNE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KOŚCIERZYNIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SPOTKANIE INTEGRACYJNE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KOŚCIERZYNIE

 

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W KOŚCIERZYNIE

 

W dniu 12 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w restauracji GRYF w Kościerzynie, Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie zorganizował dla emerytów i rencistów policyjnych z ich współmałżonkami spotkanie integracyjne. W spotkaniu na zaproszenie naszego Koła uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku w osobach – Prezes Jan Pietruszewski z współmałżonką oraz Wiceprezes Koła ZEiRP RP w Kościerzynie kol. Wiesław Kiedrowicz .

Przybyłych emerytów policyjnych wraz z małżonkami oraz zaproszonych gości przywitał Prezes kol. Roman Jereczek, oraz omówił aktualną sytuację i plany w działalności Koła SEiRP w Kościerzynie w 2021 r. Na zakończenie wystąpienia Prezes Koła uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych kolegów w 2021 roku. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku Jan Pietruszewski, w swym wystąpieniu omówił działania Zarządu Wojewódzkiego które były szczególnie utrudnione w czasie pandemii, również przekazał informacje o działaniach Zarządu Głównego SEiRP na rzecz środowiska emeryckiego. Zakończeniem części oficjalnej było wystąpienie Wiceprezesa Koła ZEiRP RP w Kościerzynie kol. Wiesława Kiedrowicza, który podziękowała za zaproszenie oraz podzielił się informacjami z działalności Związku na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. Wystąpienia nagrodzono oklaskami zebranych na sali .

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze przy serwowanych posiłkach i kawie podczas którego nie obyło się bez wspomnień z lat służby oraz ożywionej wymiany poglądów na obecną sytuacje środowiska emeryckiego oraz istniejącej sytuacji epidemicznej .

 

Tekst: Józef Landowski

zdjęcia: Józef. Landowski

 

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET