Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 2(104) Luty 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 2(104) Luty 2021

SPIS TREŚCI
Od Redaktora ……………….……………………………………………………….............. 4
Zarząd Główny
Odlicz 1% podatku dochodowego na rzecz SEiRP ……………………………………. 5
Trybunał Konstytucyjny od nowa zbada ustawę represyjną …………………………... 8
Schemat apelacji od negatywnego wyroku sądu okręgowego ………………...…..…. 12
Ekwiwalent. Pytanie prawne WSA w Białymstoku do TK ………………...……… . 19
Przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 19.01.2021 ……………………………... 23
NSA oddala kasacje organów Policji ………………………………………………… 25
Organy policji dokonają wyliczenia i wypłaty skarżącemu części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ………………………………..……………. 29
Wzór zażalenia na zawieszenie postępowania sądowego …………...………………. 40
List posła Andrzeja Rozenka ………………..………..………………............…........ 41
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...……..... 44
Infoteka nr 43 ………………
………………………………………………………… 45
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ……………………………...…………..….…. 69
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 129 …………………………...….…………..…...... 74
Ulotka SEiRP-1% podatku …………….………………………………………………….. 75

link do pobrania biuletynu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%202%20(104)%202021.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET