Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     ZESTAWIENIE WPŁAT I WYPŁAT 1% POŻYTKU PUBLICZNEGO / wg. województw/    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZESTAWIENIE WPŁAT I WYPŁAT 1% POŻYTKU PUBLICZNEGO / wg. województw/

 

SEiRP jest zarejestrowaną Organizacją Pożytku Publicznego na rzecz której przekazywane są 1% odpisy od podatku dochodowego osób fizycznych. Zgromadzone w ten sposób środki są rozdysponowane między ubiegających się o wsparcie finansowe członków Stowarzyszenia.

 

W dniu 21 września br ogłoszono zestawienie wpłat i wypłat wg województw za okres 2010-2016. 

link do zestawienia:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/ZESTAWIENIE%20WP%C5%81AT%20I%20WYP%C5%81AT%20z%20OPP%202010-2016%20i%202015%20stan%20na%20dzie%C5%84%2021-09-20161.doc

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET