Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

                       Oraz spotkanie integracyjne członków Koła.

 

W dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 w „Sali Seniora” Kościerskiego Domu Kultury odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEiRP w Kościerzynie. W zebraniu uczestniczyło 25 członków Koła. Przybyłych członków przywitał Prezes Koła kol. Roman Jereczek.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrano kol. Brunon Raulin który przedstawił zaproponowany porządek obrad. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2021 rok oraz za lata 2018-2022 które zaprezentował wiceprezes Koła kol. J. Landowski , w 2018 r. Koło liczyło 63 członków a na dzień 31.12.2021 – 47 w tym okresie wstąpiło do Koła 5 nowych członków W smutku pożegnaliśmy 8 naszych kolegów, wykreślono z listy członków 13 członków. Zorganizowano 25 spotkań integracyjnych w tym 3 wycieczki krajoznawcze na terenie kraju i 1 wyjazd do teatru. W 2019 i 2021 roku 25 członków Koła wraz z małżonkami uczestniczyło w spotkaniach integracyjnych w Jastrzębiej Górze organizowanych przez ZOW SEiRP w Gdańsku Również co roku Zarząd oraz członkowie brali udział w obchodach Święta Policji oraz zebraniach ZEiRP RP Koło Powiatowe w Kościerzynie. Z okazji jubileuszów wyróżniono listami gratulacyjnymi oraz upominkami 6 członków Koła. Za zaangażowanie oraz aktywność społeczną wyróżniono odznaczeniami członków Koła oraz za pomoc w realizacji zadań Koła - Komendanta Powiatowego i b. Zastępcę ogółem :

3 - odznaczeniami „Za Wybitne osiągnięcia dla SEiRP

9 - odznaczeniami „Za Zasługi dla SEiRPz dyplomem

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym pomimo panującej od początku 2020 roku epidemii udało się sfinansować 2 spotkania integracyjne oraz niezbędne zakupy wykorzystując je zgodnie z planem finansowym na ubiegły rok. Komisja Rewizyjna Koła wysoko oceniła działalność Zarządu oraz doceniając zaangażowanie w życie Koła Zarządu wnioskowała o udzielenie absolutorium .

Po części sprawozdawczej oraz przedstawieniu planów na rok 2022, w trakcie dyskusji przewijały się tematy dotyczące środowiska emeryckiego a w szczególności sprawy socjalne oraz ustawy z 16 grudnia 2016 roku tzw. „deubekuizacyjnej” oraz kierunków działania Stowarzyszenia w tym przedstawionego planu pracy

Po zakończeniu dyskusji i wolnych wniosków przystąpiono do głosowań nad uchwałami z działalność Zarządu za 2021 r. oraz planów na 2022 rok Zarządu Koła oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Uchwały zostały przyjęta przez Zebranie Koła .

Następnie dokonano wyboru władz Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Koła i Delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów w Gdańsku . Zarząd Koła oraz Komisja Rewizyjna w większości pozostała w tym samym składzie co w poprzedniej Kadencji tj. Sekretarzem po rezygnacji poprzedniego został wybrany kol. Wojciech Zabrocki a na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Tadeusza Zdunek

Po zamknięciu i wyczerpaniu programu obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego , członkowie z małżonkami którzy wyrazili chęć udziału w spotkaniu integracyjnym udali się do pobliskiego lokalu gdzie przy serwowanych potrawach prowadzono dyskusje w temacie integracji środowiska emeryckiego oraz zachęty do współpracy nowych członków. W trakcie spotkania wręczono odznaczenia „Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem nadkom. Adamowi Bork Komendantowi Powiatowemu Policji w Kościerzynie oraz członkom Koła kol. Mariuszowi Block – byłemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Kościerzynie oraz Sławomirowi Jereczek. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób i trwało do późnych godzin wieczornych .

Sporządził : Józef Landowski

W zał.6 fot.

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET