Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 11(113) Listopad 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 11(113) Listopad 2021

Biuletyn Informacyjny Nr 11(113) Listopad 2021

SPIS TREŚCI
Od Redaktora……………….………………………………………………………................. 4
Zdania odrębne sędziów TK do wyroku z 16.06.2021 (P 10/20) …….……………………… 5
Apelacja ZER MSWiA. Autorska propozycja odpowiedzi …………………………………. 9
List posła Andrzeja Rozenka ………………..………..……………….......................…........ 10
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...…………….... 12
Infoteka nr 52 ………………………………………………………………………………… 13
Zarząd Oddziału Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
Koło w Piotrkowie Trybunalskim …………………...……………………………........ 21
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Rehabilitacja w Krynicy Zdrój ……………………………………………………........ 29
Koło w Stalowej Woli ………….……………………………………………………… 33
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...………....... 35
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 138 ……………………………...…..…………..…... 40

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%2011(113)%202021.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET