Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     W dniu 25 06 2014 r zmarł mjr w stanie spoczynku, Longinus Ciesielski, b. Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalistyki KWP w Gdańsku,     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

W dniu 25 06 2014 r zmarł mjr w stanie spoczynku, Longinus Ciesielski, b. Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalistyki KWP w Gdańsku,

W dniu 25 06 2014 r zmarł mjr w stanie spoczynku, Longinus Ciesielski, b. Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalistyki KWP w Gdańsku, członek gdańskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych .
Urodził się 15.08,1935 r. w Zezulinie pow. Lubartów woj. lubelskie w rodzinie chłopskiej.
Pracę w Milicji Obywatelskiej rozpoczął w kwietniu 1955 r. i jako felczer medycyny skierowany został do Szkoły Oficerskiej Milicji Obywatelskiej w Szczytnie.
Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej Milicji w Szczytnie skierowany został do pracy w KWMO w Gdańsku do Laboratorium Kryminalistyki na stanowisko laboranta i po kolejnych latach pracy awansowany do Z-cy Naczelnika tego Wydziału.
Posiadał liczne odznaczenia resortowe a także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Na emeryturę przeszedł w 1988 r. mając 34 lata wysługi.
Do Stowarzyszenia E. I R. Policyjnych wstąpił w 1992 r.
Cześć jego pamięci!


Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

                                                     


Projekt i wykonanie: InforpolNET