Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     SPOTKANIE Z EMERYTOWANYMI POLICJANTAMI Z NIEMIEC    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SPOTKANIE Z EMERYTOWANYMI POLICJANTAMI Z NIEMIEC

SPOTKANIE Z EMERYTOWANYMI POLICJANTAMI Z NIEMIEC
W dniu 19 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej V-go Komisariatu Policji na Przymorzu w Gdańsku gdańscy policjanci gościli grupę ponad 40 emerytowanych funkcjonariuszy zrzeszonych w Związku Zawodowym Policji w Bremie. W spotkaniu uczestniczył Komendant Miejski Policji w Gdańsku – insp. Zbigniew Pakuła, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji V w Gdańsku – podkom. Tomasz Juński, policjanci z komendy miejskiej i komisariatu oraz emerytowani funkcjonariusze polskiej Policji, członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z prezesem ZW w Gdańsku kol. Janem Pietruszewskim na czele. Brał również udział prezes Stowarzyszenia Koła gdańskiego kol.Wacław Ziomek. Przybyłych gości przywitał Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Zbigniew Pakuła. Podczas spotkania policjanci przybliżyli kolegom z Niemiec charakterystykę pracy Policji w Gdańsku oraz umożliwili zwiedzanie pomieszczeń komisariatu V. Przybyli goście mieli również okazję przyjrzeć się pracy funkcjonariuszy poszczególnych wydziałów i porozmawiać z nimi na nurtujące pytania. Spotkanie przebiegało przy kawie i cieście i zakończyło sie w miłej i serdecznej atmosferze.


Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET