Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 2(92). Luty 2020    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 2(92). Luty 2020

SPIS TREŚCI
Od Redaktora ..……………….…………………………………………..………………...…. 4


ZARZĄD GŁÓWNY
Podaruj 1% podatku dochodowego. Apel Prezesa ZG ..…………………………...…. 5
Naczelny Sąd Administracyjny …………..…………………..…………………....… 11
Trybunał Konstytucyjny ……………………………………………………………... 12
Przekazanie sprawy z SO w Warszawie do innych SO …………………………….... 14
List posła Andrzeja Rozenka……………………………………………………....… 17
Medialny Punkt Kontaktowy…….………………………………...………...……..... 19
Infoteka nr 31 ………………………………………………………………………… 20
Statut SEiRP. Poradnik. L. Orkisz ..…………..............…………………………........ 36
Apel ZBF SOP ………………………...……………………………………………... 39
Ekwiwalent – mapa drogowa………………………………………………………… 40


KORESPONDENCI NAPISALI


ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGOW KATOWICACH
Spotkanie z posłami …………………………...………….....……………….…......... 44


ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGOW OLSZTYNIE
Posiedzenie Społecznej Rady Seniorów ……………………………………………... 51


ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGOW RZESZOWIE
Posiedzenie ZOW…………………………………………….…………………...… 54
Koło nr 1 w Rzeszowie ………………………………………………………….…... 57


Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ……………………………...……...…………… 60
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 117 …………………………………..………….…..... 63

link do pobrania BI

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Biuletyn%202%20(92)%20Luty%202020.pdf

źródło:

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Biuletyn%202%20(92)%20Luty%202020.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET