Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     HENRYK BOROWIŃSKI -PREZES ZG NA ZEBRANIU ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

HENRYK BOROWIŃSKI -PREZES ZG NA ZEBRANIU ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

HENRYK BOROWIŃSKI -PREZES ZG NA ZEBRANIU ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

W dniu 27 sierpnia 2013 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się zebranie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni. Otwierając zebranie prezes ZW, Jan Pietruszewski przywitał członków oraz zaproszonych gości w osobie prezesa Zarządu Głównego Henryka Borowińskiego oraz byłego posła na Sejm RP Zakrzewskiego - członka gdańskiego Koła. Przedstawił porządek zebrania, który jednogłośnie został przez członków przyjęty. Następnie prezes zreferował zagadnienia pracy Zarządu Wojewódzkiego za okres od poprzedniego zebrania. Wiceprezes ZW, Hieronim Brzozowiec przekazał informacje w sprawie zagadnień prawnych oraz postępowań emerytów i rencistów policyjnych w świetle projektowanych zmian emerytalno-rentowych w Policji. Skarbnik ZW, Joanna Jarczak złożyła informacje w sprawie stopnia realizacji opłat członkowskich. Uczestniczący w zebraniu prezes Zarządu Głównego Henryk Borowiński zabierając głos podziękował za zaproszenie i przedstawił zagadnienia z pracy zarządu głównego i problemy stojące przed Stowarzyszeniem. Najważniejsze dla niego jako prezesa jest pomyślność i jedność Stowarzyszenia, a najwyższym dobrem są jego członkowie. Nadmienił, iż na zebraniu ZW SEiRP w Gdańsku jest po raz pierwszy i podziękował za możliwość zwiedzenia Gdyni i Sopotu ,które bardzo mu się podobają. Zebranie podjęło uchwały w sprawie przyznania Dyplomów i Odznak "Za Zasługi dla SEiRP" z Dyplomem, a także w sprawie przyznania Medalu XX lat Stowarzyszenia.

Obiadem i wspólnym zbiorowym zdjęciem zakończono zebranie ZW Stowarzyszenia.

Tekst i zdjęcia : Henryk Kaźmierski - rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET