Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     W MSWiA powstał projekt ustawy obniżającej emerytury byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

W MSWiA powstał projekt ustawy obniżającej emerytury byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL

Wtorek, 14 czerwca 2016
W MSWiA powstał projekt ustawy obniżającej
emerytury byłym funkcjonariuszom aparatu
bezpieczeństwa PRL


Przewidywana maksymalna kwota świadczeń emerytalnych i rentowych dla byłych funkcjonariuszy nie będzie wyższa niż średnie świadczenie emerytalne w systemie powszechnym.
Według danych z marca jest to kwota 2131 zł. Pozwoli to na uzyskanie oszczędności w budżecie państwa w kwocie ok. 20 mln zł miesięcznie czyli 240 mln zł rocznie.
Trwają dalsze prace nad projektem.

Podczas rozmowy w studio TV Republika, wiceminister Jarosław Zieliński poinformował, że średnia świadczeń emerytalnych i rentowych jest dużo wyższa niż ta z powszechnego ubezpieczenia społecznego.
- Średnia ZUS wynosi 2131 zł, średnia emerytura byłych funkcjonariuszy SB 3236 zł, a renta 3357 zł – podkreślił wiceszef MSWiA.
Jarosław Zieliński dodał, że podczas prac nad ustawą pojawił się postulat, aby za zaoszczędzone środki utworzyć specjalny fundusz wsparcia dla poszkodowanych policjantów. Wiceszef MSWiA podkreślił, że
reforma nie będzie dotyczyła milicjantów, jednak obejmie ona także renty byłych funkcjonariuszy SB.

- Jeżeli milicjant przez jakiś czas pełnił służbę w SB, niezależnie od tego jak długo to trwało, otrzyma nie więcej niż ta kwota równa średniej z ubezpieczenia społecznego ZUS – wskazał wiceminister Jarosław
Zieliński.

Źródło:
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14670,W-MSWiA-powstal-projekt-ustawy-obnizajacej-emerytury-bylym-funkcjonariuszom-apar.html

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET