Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP W KOLE GDYŃSKIM    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP W KOLE GDYŃSKIM

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP W KOLE GDYŃSKIM


W dniu 11.03. 2016 r. o godz. 11.00 w restauracyjce "Ekspresso" w Gdyni odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła SEiRP w Gdyni. Na zebranie zaproszeni zostali goście: Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni mł. insp. Sławomir Pachura, Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW Stowarzyszenia. W zebraniu wzięło udział 54 członków w tym dwaj wiceprezesi ZW SEiRP kol. kol. Hieronim Brzozowiec i  Erwin Bruggemann. Prezes Koła Mikołaj Durzyński szczególnie przywitał 96-letniego najstarszego członka Koła kol. Antoniego Wilka a następnie przedłożył sprawozdanie z działalności koła za 2015 rok oraz Plan Pracy na 2016 rok. Skarbnik Stanisław Mrzygłód złożył sprawozdanie finansowe, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący kol. Mieczysław Cąplak i wnosił o udzielenie absolutorium, które jednogłośnie zarządowi Koła udzielono. 
Na wniosek prezesa Koła kol. Mikołaja Durzyńskiego uczczono jedną minutową ciszą członków, którzy w okresie sprawozdawczym odeszli z naszych szeregów na wieczną wartę.
Mł. insp. Sławomir Pakuła zabierając głos serdecznie w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni insp. Roberta Leksyckiego, który z przyczyn obiektywnych nie mógł przybyć na spotkanie, podziękował za zaproszenie i oświadczył, iż kierownictwo dobrze sobie ceni współpracę ze Stowarzyszeniem. 
Hieronim Brzozowiec w swoim wystąpieniu odnosił sie do problemów prawnych nurtujących emerytów, wspomniał również o tzw. sprawy "dezubekizacyjnej" z 2009 roku i proponowane wnioski obecnych szefów spraw wewnętrznych usiłujących obniżać emerytury niektórym emerytów itp. Na koniec swojego wystąpienia podziękował w imieniu ZW i stwierdził, iż ZW Stowarzyszenia wysoko ocenia pracę Koła a szczególnie jego prezesa kol. Mikołaja Durzyńskiego.  Zaś Erwin Bruggemann w swoim wystąpieniu poinformował o planowanych wycieczkach  oraz omówił sprawy finansowe dot. udzielonych zapomóg w tym tzw. pogrzebowe.
Walne zebranie sprawozdawcze jednogłośnie uchwaliło 5 uchwał, które dotyczyły przyjęcia sprawozdania o działalności zarządu Koła, sprawozdania finansowego i komisji rewizyjnej a także przyjęto plan pracy oraz dwie uchwały dot. wykreślenia członków Koła ( Krystyna Kuźma i Janiny Urbańskiej) z uwagi na stan zdrowia. Przyjęto na członka Stowarzyszenia   kol. Bogdana Kwasek.
Na zakończanie zebrania prezes Koła kol. Mikołaj Durzyński odczytał apel SEiRP z Piotrkowa Trybunalskiego skierowanego do Zarządu Głównego SEiRP, w którym proszą o podjęcie natychmiastowych działań, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków, medialnych i prawnych, wyjaśnić zaistniała sytuację związaną:
a) z licznymi niepokojącymi informacjami dot. likwidacji tzw. "przywilejów" emerytalnych osób służących w służbach mundurowych okresu PRL.
b) z prowadzoną w mediach kampanią dezinformacyjną przez członków rządu i parlamentarzystów PIS, mającą na celu odpowiednie ukształtowanie opinii publicznej, przy jednoczesnej kolizji oficjalnego komunikatu opublikowanego na stronie MSWiA dot. wysokości emerytur itp.
c) z wyciekającymi informacjami z MSWiA i KGP o planowanym wypowiedzeniu (wzorem Ministra Obrony) dla SEiRP najmu pomieszczeń w budynkach policji oraz pozbawienia byłych funkcjonariusz SB pomocy finansowej z Funduszu Socjalnego i weryfikacji ich rent inwalidzkich.
Zebranie w pełni przychyla się do tego apelu i go popiera. Zebranie zakończyło sie obiadem.  


Zdj. i tekst
Henryk Kaźmierski -rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET