Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 5 (131) Maj 2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 5 (131) Maj 2023

SPIS TREŚCI
Od Redaktora……………………………………………………………………………… 4
IX Krajowe Zebranie Delegatów SEiRP
Uchwały KZD ………………………………………………………………………...… 6
Uchwała Programowa KZD……………………………………………..…………….. 13
Księga Zasłużonych ………………………………………..…………...………………… 18
Silni jednością. H. Borowiński …………………………………………………………… 25
Ustawa represyjna. Jak telefonistka służyła totalitarnemu państwu …………………. 28
Spotkanie z Czesławem Mroczkiem, posłem Klubu Parlamentarnego KO ………….. 47
Lustracja w Służbie Cywilnej
Wygaszenie stosunków pracy w Służbie Cywilnej i urzędach………………...…….… 48
Urzędy objęte lustracją …………………………………………………………..…….. 54
Medialny Punkt Kontaktowy ………………………………………………….....……… 59
Infoteka nr 70 ……………………….…………………………………………….……… 60
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” …………………………...……...………..… 78
Olsztyński Biuletyn Informacyjny (159) ......………………………...…..…………..….. 83

źródło:

https://seirp.pl

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/maj%202023%20r.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET