Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

 

 

W dniu 04 września 2021 r. o godz. 17.00 w Restauracji „Gryf”, Zarząd Koła SEiRP w

Kościerzynie zorganizował dla emerytów i rencistów policyjnych oraz współmałżonków

spotkanie integracyjne. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach :

Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku - Jarosław Fikus i

Członka ZOW – Erwin Bruggemann oraz nadkom. Adama Bork – Komendanta

Powiatowego Policji w Kościerzynie.

Na wstępie emerytów, rencistów wraz z małżonkami oraz zaproszonych gości przywitał

Prezes Koła Roman Jereczek, który przedstawił program spotkania oraz aktualne

działania Zarządu Koła w 2021 roku. Następnie głos zabrali zaproszeni goście tj.

Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie, dziękując za zaproszenie oraz wskazując

na aktualne więzi środowiska emeryckiego z funkcjonariuszami w służbie oraz

współpracę Koła z kierownictwem KPP. Kol. E. Bruggemann przedstawił działania

komisji socjalnej oraz planowane wycieczki i wyjazdy integracyjne w najbliższym

okresie czasu. Ponadto przedstawił tegoroczne działania Zarządu Oddziału

Wojewódzkiego SEiRP. Wskazał również na duże zaangażowanie Zarządu Koła SEiRP

w Kościerzynie na rzecz społeczności emerytów i rencistów policyjnych w powiecie

kościerskim, co zauważalne jest przez ZOW w Gdańsku.

Następnie goście ZOW w Gdańsku – Wiceprezes J. Fikus, Członek Prezydium E.

Bruggemann , nadkom. A. Bork i Prezes Koła – R. Jereczek wręczyli nadane przez

Zarząd Główny SEiRP odznaki „Za Zasługi dla SEiRP „ z dyplomem zasłużonym

członkom naszego Koła – Renacie Benka, Zdzisławowi Ugowskiemu, Adamowi Wrycza

oraz Pawłowi Potrykus. Zebrani nagrodzili osoby którym nadano odznaczenia gromkimi

brawami .

W trakcie spotkania integracyjnego trwającego ponad 4 godziny, korzystając z obecności

zaproszonych gości toczyły się dyskusje o aktualnej sytuacji środowiska emerytów i

rencistów policyjnych i Stowarzyszenia. Nie zabrakło również wspomnień i propozycji

poruszających przyszłoroczne plany w zakresie spajania środowiska naszego Koła.

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze przy dopisujących humorach jego

uczestników.

 

 

 Tekst: Józef Landowski - Wiceprezes Koła SEiRP w Kościerzynie

zdjęcia: Józef. Landowski - Wiceprezes Koła SEiRP w Kościerzynie

 

 

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET