Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Region Słupski w Biuletynie Informacyjnym ZG    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Region Słupski w Biuletynie Informacyjnym ZG

ZARZĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU

Prezydium ZO SEiRP podjęło 3 lutego uchwałę w sprawie ustanowienia tablicy pamiątkowej Pocztu Zasłużonych Członków Okręgu Słupskiego. Zobowiązuje zarządy kół do wytypowania, na walnych zebraniach kół w formie uchwały, po 2 członków zasłużonych dla działalności koła wraz z uzasadnieniem. Prezydium opracuje i przedstawi do zatwierdzenia na posiedzeniu zarządu okręgowego stosowny regulamin. Poczet będzie eksponowany w siedzibie okręgu w Słupsku.

Zarząd Okręgowy zebrał się na plenarnym posiedzeniu 1 czerwca. Prezes Leszek Orkisz zdał relację z przebiegu obrad Zarządu Głównego, które odbyło się w Zielonej Górze. Zapoznał zebranych z planem obchodów XXV-lecia Stowarzyszenia i zasadami przyznawania okolicznościowego medalu w okręgu słupskim. Wysłuchano informacji wiceprezesa Franciszka Maklesa o działalności Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku. Czesław Dymowski omówił przebieg szkolenia skarbników i przewodniczących komisji rewizyjnych, które odbyło się w Gołaszewie. Przekazał także wytyczne dotyczące sprawozdawczości finansowej kół. Henryk Znaniecki zreferował działalność rzecznika ZO i funkcjonowanie strony internetowej. Następnie Leszek Orkisz Leszek poinformował o pracach nad tworzeniem galerii Pocztu Zasłużonych dla Okręgu Słupskiego. Podjęto uchwałę o powołaniu komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu stanowiącego własność Stowarzyszenia. Obrady zakończono wręczeniem przez prezesa i sekretarza ZO pamiątkowych Medali XXV Lat Stowarzyszenia.

Z okazji Święta Kobiet Zarząd Okręgowy zorganizował 6 marca dla swych członkiń uroczyste spotkanie. Przybyłe licznie przedstawicielki płci pięknej przywitał prezes Leszek Orkisz, któremu towarzyszyli, usługując koleżankom, członkowie prezydium ZO. Po wzniesieniu toastu szampanem, rozpoczęła się mniej oficjalna część spotkania. Po obiedzie, przy kawie i ciastkach nasze przemiłe Panie wspominały miniony czas aktywności zawodowej, odbyte spotkania integracyjne oraz wycieczki. Spotkanie zakończyło się wręczeniem tradycyjnego kwiatka, tym razem tulipana zamiast kultowego goździka.

Strona internetowa Zarządu Okręgowego funkcjonuje już ponad 2 lata. Liczba odsłon ciągle rośnie. W 2013 roku wyniosła 16954 a w ubiegłym roku- 30826. Dane potwierdzają, że decyzja o uruchomieniu była słuszna. Nasza strona jest współredagowana przez korespondentów terenowych, propaguje działalność i osiągnięcia kół, dostarcza bieżących informacji, istotnych dla naszego środowiska uregulowań prawnych. Zarząd Wojewódzki SEiRP w Gdańsku ma własną podstronę, na której umieszczane są informacje redagowane przez korespondentów z kół regionu gdańskiego, przekazywane do publikacji przez rzecznika ZW Henryka Kazimierskiego. Liczę na współpracę korespondentów terenowych, gdyż od ich aktywności zależy atrakcyjność i aktualność zamieszczanych informacji.

29 maja tradycyjnie spotkali się członkowie słupskich kół na imprezie integracyjnej w Ośrodku Sportu i Rekreacji, by tradycyjnie, jak co roku, wraz z najbliższymi mile spędzić czas. Po spożyciu grillowych przysmaków uzupełnionych pożywną grochówką ochoczo ruszyli w tany w takt muzyki DJ-a Leszka. Po takiej imprezie aż żal było wracać do domu.

Na terenie stanicy wędkarskiej nad jeziorem Jeleń k. Bytowa miejscowe koło zorganizowało 4 lipca piknik. Był grill, muzyka, dopisała pogoda. Przedstawiciele Zarządu Okręgowego – wiceprezes Henryk Znaniecki i sekretarz Włodzimierz Jankowski wręczyli Kazimierzowi Klosce odznakę SEiRP „Za Zasługi z Dyplomem”.

Henryk Znaniecki

 

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym ZG z chwilą jego wydania.

Dzień Kobiet
Dzień Kobiet
Słupsk
  Piknik nad j.Jeleń
Piknik nad j.Jeleń
Bytów
  Posiedzenie ZO
Posiedzenie ZO
Słupsk
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET