Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 2(116) Luty 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 2(116) Luty 2022

SPIS TREŚCI
Od Redaktora…………….………………………………………………………………... 4
Odlicz 1% podatku. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego ……………………... 5
Polski, czy tzw. Polski Ład. Czego nie rozumiecie? ……………………………….…….. 7
Odpowiedź ZER MSWiA na pismo Prezesa ZG SEiRP z 7.01.2022r ………………….. 8
Informacje o świadczeniach socjalnych …………………………………………………. 10
Dodatek osłonowy
Informacje ogólne ……………………………………………………...………………. 11
Informacje cd. plus załączniki………………………………………………...……….. 13
Plakat informacyjny …………………………………………………………………..... 15
Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia komu przysługuje ……………………… 16
Komentarz prasowy ……………………………………………………………...…….. 21
Ustawa z 17.12.2021 o dodatku osłonowym ………………………………………....... 24
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3.01.2022………………….…. 24
Wzór wniosku ………………………………………………………………………….. 25
Wskazówki jak wypełnić wniosek ……………………………………..………………. 25
Art. 33 ustawy represyjnej, a racjonalny ustawodawca………………………………... 26
Medialny Punkt Kontaktowy ….………………………………...………...….………..... .29
Infoteka nr 55 ……………………………………………………………………………... 30
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Koło nr 15 w Radziejowie ………………………………………………..……………. 42
Oferta pomocy prawnej ………………………………………………………………….. 44
Nekrologi ………………………………………………………………………………….. 45
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ……………………………...…...……….…. 47
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 141 …………………………...…..…………..….. 52
Oferta kulturalna. Koncert 10 tenorów …………………………………………………. 55

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%202(116)2022.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET