Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 11(125) Listopad 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 11(125) Listopad 2022

SPIS TREŚCI

Od Redaktora……………….………………………………………………………………... 4
Ustawa represyjna. Wystąpienie RPO do Ministra Finansów ………........………………. 5
Trudna walka o prawo i sprawiedliwość ……………………………………………..…… 22
Bądź mądry przed szkodą. Koło nr 3 w Tychach ……...………………………….……… 34
Przeznacz 1% podatku na rzecz SEiRP …………………………………………………… 44
Renta wdowia …………………………………………………………………………...…… 45
Medialny Punkt Kontaktowy …..………………………………………………......…….… 47
Infoteka nr 64 ………………………………………………………………………..……… 48
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów .…………………………………………………… 58
Koło nr 1 w Rzeszowie …...……..……………………………………………………… 62
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu
Koło w Bolesławcu ..…………………………………………………………...……….. 65
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ……………………………...……...………..… 67
Olsztyński Biuletyn Informacyjny 9 (150) …...………………………...…..…………..….. 72

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%2011%20(125)%202022.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET