Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wigilijno- Świąteczne posiedzenie ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wigilijno- Świąteczne posiedzenie ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

Wigilijno- Świąteczne posiedzenie

ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

W dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 10.30 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie

odbyło się zebranie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni połączone z wigilijno- świątecznym spotkaniem, z udziałem

członków Zarządu Wojewódzkiego, prezesów Kół, członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

oraz zaproszonych gości.

Prezes ZW Jan Pietruszewski powitał serdecznie zebranych, a w tym insp. Piotra Bolin -

Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie oraz jego I Zastępcę podinsp. Michała Biedrawę.

Insp. Piotr Bolin podziękował za zaproszenie i złożył świąteczno-noworoczne życzenia. Z uwagi

na inne służbowe sprawy Komendanci musieli opuścić zebranie.

Po zaakceptowaniu programu posiedzenia prezes złożył informację z przebiegu posiedzenia ZG

SEiRP w Gołaszewie Kujawskim, które odbyło się w dniach 26-28 października 2017r.

Podkreślił m/innymi zmiany w Zarządzie Głównym, uaktualnienie druków sprawozdań

finansowych za 2017r, poprawie skuteczności 1% odpisu na OPP, proponowanych zmianach

statutowych.

I Wiceprezes ZW Hieronim Brzozowiec poinformował o metodach działania sądu na wniesione

odwołania o zmniejszeniu emerytur oraz sposobach postępowania w przypadku oddalenia

przez Sądy spraw wnoszonych.

Kol. Józef Wardyn złożył informacje w sprawie zawarcia w dniu 19.10.2017 roku Pomorskiego

Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Mundurowych oraz odniósł się do zbieranych

podpisów, stwierdzając, iż zbieranie podpisów idzie zgodnie z założeniami i do dnia dzisiejszego

zebrano ponad 6000 podpisów.

Kol. Mikołaj Durzyński poinformował o uroczystościach pogrzebowych dot. śp. kontradmirała

Stanisława Mieszkowskiego, kontradmirała Jerzego Staniewicz i śp. komandora Zbigniewa

Przybyszewskiego, które odbędą się na Helu i w Gdyni w dniach 15-16 grudnia 2017 roku i

serdecznie prosił o udział.

Po dyskusji podjęto Uchwałę o nadaniu 3 Odznak „Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”.

W drugiej części tzw. świątecznej zebrania prezes kol. Jan Pietruszewski przywitał

zaproszonych gości w osobach insp. Ewy Pachura- Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego

Policji w Gdańsku i ks. prałata dr Bogusława Głodowskiego - Kapelana Wojewódzkiego Policji

w Gdańsku.

Pani insp. zabierając głos podziękowała za zaproszenie i złożyła świąteczne i noworoczne

życzenia wszystkim emerytom i rencistom policyjnym oraz ich rodzinom.

Po intonacji kolędy wraz z Ks. prałatem Bogusławem Głodowskim z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 roku, wszyscy łamiąc się opłatkiem wzajemnie złożyli

sobie życzenia Świąteczno – Noworoczne.

Zebranie zakończono wspólnym obiadem.

Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET