Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 2 Słupsk    /     Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.2 przy Z.O. w Słupsku.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.2 przy Z.O. w Słupsku.

Zebranie Sprawozdawcze  członków Koła nr.2 przy Z.O. w Słupsku.


                             Członkowie Koła nr 2  liczącego 227 osób, w tym 7 członków seniorów i 25 członków wspierających, spotkali się 23 lutego  2016 r w Restauracji „Adamek” w Słupsku na  zebraniu sprawozdawczym  podsumowującym działalność koła w minionym 2015 roku.
                              W zebraniu  uczestniczył  Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. Leszek Orkisz wraz z honorowym prezesem koła nr 2 kol. Franciszkiem Maklesem, prezesem koła nr 1 kol. Zdzisławem Chęciem  oraz rzecznikiem Z.O. kol. Henrykiem Znanieckim. 
                                Minutą  ciszy uczczono pamięc  członków  którzy w minionym roku  odeszli na "wieczną służbę".
                                Prezes Z.O. kol. Leszek Orkisz wraz z prezesem koła kol. Włodzimierzem Jankowskim oraz honorowym prezesem koła kol.Franciszkiem  Maklesem  wręczyli  przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia odznaczenia:
           - Odznaką "Za Zasługi dla SEiRP  z Dyplomem" wyróżnieni zostali: kol. Tadeusz Jackowski;  kol. Czesław Rumowicz oraz na wniosek Prezydium Z.O. - Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Marek Filipczak. 
            - "Medalem okolicznościowym XXV-lecia SEiRP" wyróżniona została  kol. Anna Ścigała. 
                                  Po złożeniu sprawozdania, przez prezesa koła kol. Włodzimierza Jankowskiego, z działalności Koła w 2015 roku  oraz wysłuchaniu sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła oraz po wysłuchaniu propozycji planu pracy i planu finansowego na 2016 r w głosowaniu przyjęło je do realizacji.


                                  W trakcie  zebrania z uwagą wysłuchano:   

             - informację kol. Leszka Orkisza o bieżących problemach Stowarzyszenia, w aspektach pracy Zarządy Głównego, a zwłaszcza związanych z koncepcją likwidacji Zarządów Okręgowych  Stowarzyszenia oraz pracami nad zmianą obowiązującego statutu.
             - informację kol. Franciszka Maklesa dot. spraw socjalnych i funkcjonowania Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku. 


                                     Zebranie zakończono wspólnym obiadem. 

                                                                                                 Henryk Znaniecki
                                                                                     Rzecznik prasowy Z.O. w Słupsku.

Słupsk, 23.02.2016 r
/zdjęcia autorstwa H.Znanieckiego /

pozostałe zdjęcia w galerii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET