Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     Zebranie Koła SEiRP w Kościerzynie ze spotkaniem integracyjnym    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Koła SEiRP w Kościerzynie ze spotkaniem integracyjnym

Zebranie Koła SEiRP w Kościerzynie ze spotkaniem integracyjnym

 

W dniu 8 marca 2024r. w Sali Seniora Kościerskiego Domu Kultury w Kościerzynie odbyło się Zebranie Koła SEiRP w Kościerzynie dotyczące podsumowania rok 2023 oraz planów na nadchodzący rok. Przybyłych członków Koła oraz gościa w osobie wiceprezesa ZOW SEiRP w Gdańsku Jarosława Fikus przywitał Prezes Koła kol. Roman Jereczek. Na Przewodniczącą Zebrania wybrano kol. Renatę Benka. Zgłoszony przez Przewodniczącą porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W części sprawozdawczej Wiceprezes Koła kol. Józef Landowski przedstawił sprawozdania z działalności Zarządu oraz finansowe za rok 2023. Który w swym wystąpieniu wskazał na podejmowane działania przez Zarząd Koła oraz członków mających na celu integrację środowiska emerytów i rencistów policyjnych. W 2023 roku zorganizowano 7 spotkań integracyjnych w których uczestniczyło 142 członków wraz z małżonkami, 24 członków uczestniczyło w 2 wycieczkach krajoznawczych. Członkowie oraz Zarząd Koła uczestniczyli aktywnie w obchodach święta Policji, spotkaniach z Zarządem SEiRP RP Koło w Kościerzynie oraz uroczystościach z udziałem członków Koła. Sytuacja finansowa Koła jest realizowana zgodnie z zaleceniami ubiegłorocznego Zebrania Koła również przestawione na 2024 rok plany pracy i finansowy zostały przyjęte z aprobatą Członków Koła. Zarząd złożył podziękowania dla aktywnie działających członków, których praca społeczna w znacznym stopniu przyczynia się do integracji środowiska emeryckiego. W części dyskusyjnej głównymi tematami była obecna sytuacja emerytów i rencistów policyjnych, integracja środowiska emeryckiego oraz pomoc potrzebującym emerytom i rencistom na które udzielał odpowiedzi zaproszony gość kol. Jarosław Fikus i członkowie Zarządu Koła. Ostatnim punktem obrad Zebrania Koła było podjecie uchwał które przyjęto jednogłośne.

Po zamknięciu i wyczerpaniu programu obrad członkowie wraz z małżonkami udali się do pobliskiego lokalu na spotkanie integracyjne połączone z Dniem Kobiet, gdzie przy serwowanych potrawach prowadzono ożywione dyskusje oraz wspomnienia. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie podinsp. Michał Domeracki wraz z kol. Jarosławem Fikus Wiceprezes ZOW SEiRP Gdańsk z/s w Gdyni

W trwającym do późnych godzin wieczornych spotkaniu integracyjnym uczestniczyło ponad 30 osób.

 

Tekst: J. Landowski

Zdjęcia: J. Landowski

 

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET