Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 37. Przegląd mediów – 24. 08. 2020 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 37. Przegląd mediów – 24. 08. 2020 r.

Infoteka nr 37. Przegląd mediów – 24. 08. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z

innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Za zgodą Kolegów ze

Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej publikujemy opinię „amicus curie”

złożoną w Trybunale Konstytucyjnym i „Raport regulacyjny” opisujący sytuację w jakiej

znalazło się ponad cztery tysiące emerytów jako milicjanci którzy pełnili służbę w

wydziałach łączności.


Sąd przywraca emerytury byłym policjantom.

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26179914,sad-przywraca-emerytury-bylym-policjantom-mowi-o-

dyskryminacji.html?fbclid=IwAR16OU4WwuSzfQ_qTc2AiuavQCy-Kwh_UQj34YDvlY38exppLe5ub6k2gk4

Sąd przywraca emerytury byłym policjantom. Mówi o dyskryminacji i utracie

zaufania do państwa

Piotr Żytnicki 3 sierpnia 2020 | 13:40

Dwoje byłych policjantów ma odzyskać emerytury obniżone trzy lata temu ustawą

dezubekizacyjną - uznał sąd w Poznaniu. Uzasadnienie jest dla obecnej władzy

miażdżące.

Robert Kowalski (dane zmienione) został milicjantem 1 sierpnia 1989 r., czyli dwa

miesiące po pierwszych częściowo wolnych wyborach. Miał 22 lata. Trzy tygodnie

później Tadeusz Mazowiecki został premierem. Kowalskiego skierowano do pracy w

wydziale paszportowym w jednym z miast na północy Wielkopolski. Rok później

przeszedł do policji i służył w niej przez kolejne 27 lat. Gdy odchodził na emeryturę, był

oficerem dyżurnym w jednym z komisariatów. Instytut Pamięci Narodowej stwierdził, że

Kowalski od 1 sierpnia 1989 r. do 24 lipca 1990 r. „pełnił służbę na rzecz totalitarnego

państwa”. Na tej podstawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych obniżyło mu emeryturę 

z 4,5 tys. zł do 2 tys. zł. Kowalski się odwołał, ale MSW podtrzymało swoją decyzję.


2. Państwo prawa nie umiera nigdy samo z siebie

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001719800912

Włodzimierz Wróbel

1 dzień · 

Państwo prawa nie umiera nigdy samo z siebie. Akuszerami tej śmierci są zawsze

prawnicy. Potrzebował ich i potrzebuje każdy populistyczny i autorytarny reżim. Ktoś

musi udawać sędziów i profesorów, ktoś musi władzy pisać przepisy i ktoś musi

Kowalskiemu oznajmiać decyzje władz.


Milczący prawnicy. Z resentymentu, ze strachu, z chęci zysku, z lenistwa, z naiwności a

czasem ignorancji. Państwo prawa umiera tylko z ich pomocą.

 

3. Trybunał Konstytucyjny kontynuuje rozprawę ws. ustawy dezubekizacyjnej

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C701354%2Ctrybunal-konstytucyjny-kontynuuje-rozprawe-w-sprawie-ustawy Trybunał Konstytucyjny kontynuuje rozprawę ws. ustawy dezubekizacyjnej

PUBLIKACJA: 18.08.2020 Wiadomości

Trybunał Konstytucyjny kontynuuje we wtorek na rozprawie badanie zgodności z konstytucją przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej, która zakłada obniżenie emerytur i rent byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Trybunał zajmował się tą sprawą w połowie lipca. Swoje stanowiska przedstawiły wówczas strony postępowania. Ostatecznie TK odroczył rozprawę. Trybunał kontynuuje rozprawę w pełnym składzie, któremu przewodniczy prezes TK Julia Przyłębska.4

. Zabawa w kota i dezubekizację

https://trybuna.info/bez-kategorii/zabawa-w-kota-i-dezubekizacje/

Zabawa w kota i dezubekizację 24.07.2020 Sławomir Sadowski

Polski, a właściwie PiS-owski Trybunał Konstytucyjny, po ponad 2,5 latach odkładania

  terminu rozpatrzenia Ustawy „dezubekizacyjnej”, zbiorowo represjonującej dziesiątki

tysięcy byłych funkcjonariuszy PRL, w dniu 15 lipca wreszcie zabrał się do pracy.  Paca,

łącznie z kilkunastominutową przerwą, trwała niecałą godzinę i skończyła się

ogłoszeniem, że jej dalszy ciąg nastąpi za miesiąc, w dniu 18 sierpnia. Odnotujmy tylko,

że jest to już szósty termin w tym roku (w ciągu 8 miesięcy!), ale i tak pewnie nie

ostatni.

5. TK orzeknie o obniżce emerytur byłym funkcjonariuszom, ale zdecydują o niej sądy

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1488473,obnizka-emerytur-ale-zdecyduja-o-niej-sady.html?fbclid=IwAR3-pMM7yyiL5STCOAdfI-aX5bMFg7EOlJHPDJS1DqC-FPDNGeiWDzYS4F8

TK orzeknie o obniżce emerytur byłym funkcjonariuszom, ale zdecydują o niej sądy

autor: Paulina Szewioła, Paulina Nowosielska17.08.2020, 06:01; Aktualizacja: 17.08.2020, 08:03

Jutro ma zapaść wyrok w sprawie zmniejszenia świadczeń byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Nie wszystkie sądy na niego czekają. Same rozstrzygają spory w tych sprawach.

/…/

Sądy powszechne, co do zasady, nie powinny zawieszać własnych postępowań,

powołując się na proces toczący się przed Trybunałem Konstytucyjnym, nawet jeśli TK

ma kontrolować przepis stanowiący podstawę orzekania – mówi ekspert.

6. Sędzia pyta, co będzie, gdy PiS straci władzę

https://wyborcza.pl/7,75398,26220729,ustawa-dezubekizacyjna-w-trybunale-sedzia-pyta-co-bedzie-gdy.html

Ustawa dezubekizacyjna w Trybunale. Sędzia pyta, co będzie, gdy PiS straci władzę

Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski 18 sierpnia 2020 | 18:32

We wtorek przedstawiciele mundurówki manifestowali przed gmachem Trybunału, na którego rozstrzygnięcie czeka ponad 40 tys. ludzi: byłych funkcjonariuszy oraz wdów i dzieci pobierających po nich rentę rodzinną.

Trybunał Konstytucyjny we wtorek zajął się ustawą dezubekizacyjną. Na rozprawę nie

przyszedł nikt z Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie. A

to właśnie wniosek tego sądu rozpoczął procedurę, na której rozstrzygnięcie czeka ponad

40 tys. osób. W tej liczbie - oprócz byłych funkcjonariuszy - jest 8 tys. wdów i dzieci

pobierających rentę rodzinną.

PiS pozbawił ich emerytur mundurowych, często doprowadzając do ubóstwa, ruiny i

życiowych tragedii. We wtorek przedstawiciele mundurówki manifestowali przed

gmachem Trybunału.


7. Trybunał Konstytucyjny – opinia „amicus curiae” Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej

http://xn--sep-iwa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Opinia-prawna-do-TK-na-zlecenie-SE%C5%81P-o-

w%C5%82%C4%85czenie-jej-do-post%C4%99powania-w-sprawie-o-sygn.-P-4_18-w-charakterze-opinii-amicus-

curiae..pdf

W dniu 6 lipca 2019 roku Stowarzyszenie Emerytów Łączności Policyjnej

złożyło w Trybunale Konstytucyjnym opinię „amicus curiae” w sprawie P 4/18,

w której przedstawiono wszystkie wątpliwości konstytucyjne dotyczące pytań

Sądu Okręgowego w

Warszawie z 24 stycznia 2018 roku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczących kontroli

konstytucyjności wybranych przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,

Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i

Służby Więziennej oraz ich rodzin a także nowelizacji tej ustawy z dnia 16 grudnia 2016

r. Opinię na zamówienie Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej sporządziła

Kancelaria Prawna DZP z Warszawy. Opinia przedstawia ocenę konstytucyjności

kwestionowanej ustawy z punktu widzenia ochrony praw i wolności konstytucyjnych, w

tym także z uwzględnieniem jej wpływu na prawa i wolności funkcjonariuszy MO

Zarządu Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałów Łączności

Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych, jako etatowych funkcjonariuszy

jednostek organizacyjnych MO w latach 1956-1990. Celem opinii prawnej jest zatem nie

tylko odniesienie sie do zakresu zaskarżenia przedstawionego w pytaniu prawnym Sądu

Okręgowego w Warszawie, ale także szersza ocena skutków ustawy o zaopatrzeniu, w

brzmieniu nadanym nowelizacją, dla praw i wolności konstytucyjnych funkcjonariuszy

dawnej Milicji Obywatelskiej, którzy w okresie zmian ustrojowych kontynuowali swoja

służbę po przekształceniu Milicji Obywatelskiej w Policję.

Link do opinii: http://xn--sep-iwa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Opinia-prawna-do-TK-

na-zlecenie-SE%C5%81P-o-w%C5%82%C4%85czenie-jej-do-post%C4%99powania-

w-sprawie-o-sygn.-P-4_18-w-charakterze-opinii-amicus-curiae..pdf

 

8. Rozprawa w TK daje nadzieję…

https://oko.press/rozprawa-w-tk-daje-nadzieje-osobom-ktorym-ustawa-represyjna-pis-zabrala-emerytury/

Anna Wójcik19 sierpnia 2020

Rozprawa w TK daje nadzieję osobom, którym ustawa represyjna PiS zabrała emerytury

Pytania zadawane na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym wskazują, że część sędziów TK oraz zasiadających w TK nie-sędziów, w tym Mariusz Muszyński, ma wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy obniżającej emerytury i renty z konstytucją. Wątpliwości zdaje się nie mieć jedynie Prezes TK Julia Przyłębska.

9. To prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja w Polsce

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/7792065,wyrownanie-esbecka-emerytura-ustawa-dezubekizacyjna-sad-polska.html

Sąd wyrównał esbecką emeryturę. To prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja w Polsce

Paulina Nowosielska 6 sierpnia 2020 r. dzisiaj, 94 minut temu

Wypłacone wyrównanie od 2017 r. i ponowne ustalenie wysokości świadczenia, z pominięciem ustawy zaopatrzeniowej z 2016 r. To efekt wyroku sądu apelacyjnego w Rzeszowie.

10. RPO do MSWiA ws obniżanych świadczeń policjantów i funkcjonariuszy

https://rpo.gov.pl/pl/content/trzy-lata-na-rozpatrzenie-wniosku-emerytalnego-rpo-do-mswia-dezubekizacja?fbclid=IwAR2Xwzjh7IrNi04Y8BTN6gPbq-aXj-NtOc8rj2kM8iLVw3kDPikD5-qjIx8

Trzy lata na rozpatrzenie wniosku emerytalnego? RPO do MSWiA ws obniżanych świadczeń policjantów i funkcjonariuszy

Data: 2020-08-12

 • Rozpatrywanie wniosków o nieobniżanie emerytur mundurowych ze względu na wzorową służbę w III RP trwa w MSWiA bardzo długo.

 • Tak samo wygląda wydawanie decyzji emerytalnych, gdy decyzję o obniżeniu świadczenia uchylił sąd.

 • RPO zwraca uwagę ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, że problem ma już charakter systemowy.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg byłych funkcjonariuszy

służb mundurowych PRL objętych ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2270 ze zm.).

11. ...ile razy można wymierzać sprawiedliwość

https://www.prawo.pl/kadry/czy-obnizenie-emerytur-b-funkcjonariuszom-sluzacym-na-rzecz,502463.html

Emerytury byłych funkcjonariuszy - ile razy można wymierzać sprawiedliwość?
Grażyna J. Leśniak data dodania: 18.08.202

Czy w demokratycznym państwie prawnym, w sposób arbitralny, można godzić w prawa nabyte osób, które nabyły je na podstawie ustawy uchwalonej w demokratycznym państwie, bo w 1994 roku? Jakie wartości chronił ustawodawca, naruszając inne chronione wartości? Odpowiedzi na te pytania starał się znaleźć Trybunał Konstytucyjny w trakcie wtorkowej rozprawy w sprawie emerytur i rent byłych funkcjonariuszy, pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Rozprawa będzie kontynuowana 11 września.

 

12. Sądy nie czekają na TK

https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/7795107,tk-ustawa-dezubekizacyjna-emerytury-

sady-zus-zwroty.html?fbclid=IwAR1bzETpQUlWgQqvlY5Oo4Z-1g_t7z1nKFB1jGI-

4o0S_AkHpj3BT9fRxkM

Sądy nie czekają na TK. Same zajęły się odebranymi emeryturami byłych

funkcjonariuszy

Paulina Nowosielska dzisiaj, 07:52 10 lipca 2020 roku

 

Prawie 2 mld zł. Nawet tyle mogły wynieść oszczędności na świadczeniach dla osób

objętych dezubekizacją. Teraz mogą zacząć topnieć

Wykonując wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Zakład Emerytalno-Rentowy

MSWiA wypłacił byłemu funkcjonariuszowi wyrównanie emerytury za czas od 1

października 2017 r. do sierpnia tego roku. To różnica między wysokością świadczenia

przed wejściem w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej a kwotą po obniżeniu w wyniku

nowych przepisów. W grę wchodzą więc dziesiątki tysięcy złotych. Dotąd Zakład wydał

ponad 55,5 tys. decyzji obniżających emerytury i renty, w tym rodzinne. Objęły ok. 43

tys. osób, z których blisko 27 tys. odwołało się do sądów powszechnych. W ok. 400

przypadkach zapadły już wyroki I instancji, korzystne dla byłych funkcjonariuszy.

13. Trybunał Konstytucyjny do 11 września odroczył rozprawę ws. ustawy dezubekizacyjnej

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1488634,ustawa-dezubekizacyjna-tk-odroczenie-rozprawy-obnizenie-emerytur-funkcjonariusze-sb.html

Trybunał Konstytucyjny do 11 września odroczył rozprawę ws. ustawy dezubekizacyjnej

18.08.2020, 14:45; Aktualizacja: 18.08.2020, 14:48

Do 11 września Trybunał Konstytucyjny odroczył we wtorek rozprawę ws. zbadania zgodności z konstytucją przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej, które zakładają obniżenie emerytur i rent byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL.

Trybunał we wtorek po raz drugi zajmował się tymi przepisami. W połowie lipca TK rozpoczął rozpatrywanie wniosku warszawskiego sądu okręgowego w tej sprawie. We wtorek po ponad dwugodzinnym posiedzeniu prezes TK Julia Przyłębska, która przewodniczy składowi orzekającemu, zarządziła przerwę w rozprawie do 11 września.

14. Anna Rakowska-Trela - OBNIŻENIE EMERYTUR FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH NABYTYCH POCZĄWSZY OD 1990 R. A STANDARDY KONSTYTUCYJNE

https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/rakowska_trela.pdf

OBNIŻENIE EMERYTUR FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH NABYTYCH POCZĄWSZY OD 1990 R. A STANDARDY KONSTYTUCYJNE

/…/Ustawa uchwalona dnia 16 grudnia 2016 r. różni się zasadniczo od projektu ustawy, który był pierwotnie przygotowany w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji i poddawany konsultacjom. W szczególności nie projektowano wprowadzenia regulacji zawartej ostatecznie w art. 13b, nie wprowadzano wskaźnika 0,0% za każdy rok służby do 31 lipca 1990 r. (był ustalony wskaźnik 0,5%, także zresztą kwestionowany w trakcie uzgodnień i w opiniach prawnych jako niekonstytucyjny), nie przewidywano ograniczenia z art. 15c ust. 3. Zmieniony istotnie projekt został bez dalszych konsultacji skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Warto także odnotować niezgodność uzasadnienia projektu ustawy z uchwalonym jej brzmieniem. W uzasadnieniu projektodawca wskazywał bowiem, że „projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL”, „w ocenie projektodawcy konieczne jest ograniczenie przywilejów emerytalnych i rentowych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, czy że chodzi o „zniesienie przywilejów emerytalno-rentowych wynikających z faktu wysokich uposażeń, jakie państwo komunistyczne zapewniało funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa, zwłaszcza tym, którzy wykazywali się gorliwością i dyspozycyjnością”. W ustawie natomiast zniesiono nie przywileje „związane z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL”, a radykalnie ograniczono wysokość emerytur nabytych po 1990 r., co nie jest równoznaczne z „ograniczeniem przywilejów” wynikających z pracy w aparacie Polski Ludowej. Przepisy znowelizowanej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnych funkcjonariuszy Policji mają charakter represyjny. Stanowią sankcję dla osób objętych katalogiem z art. 13b ustawy.

Link do opracowania: https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/rakowska_trela.pdf

15. RAPORT REGULACYJNY

http://xn--sep-iwa.pl/wp-content/uploads/2020/07/RAPORT-REGULACYJNY-w-sprawie-statusu-prawnego-funkcjonariuszy-MO-w-zwi%C4%85zku-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-z-dnia-14.-10.2015-r.-w-%C5%9Bwietle-standard%C3%B3w-wynikaj%C4%85cych-z-Konstytucji-RP...pdf

RAPORT REGULACYJNY

w sprawie statusu prawnego funkcjonariuszy pionu łączności Milicji Obywatelskiej w

związku z uchwałą SN z dnia 14 października 2015 r. (sygn. III UZP 8/15) w świetle

standardów wynikających z Konstytucji RP

Autorzy: dr hab. prof. UW Marcin Matczak dr Tomasz Zalasiński dr Hanna Gajewska

Kraczkowska Warszawa, czerwiec 2020 r.

Link do raportu: http://xn--sep-iwa.pl/wp-content/uploads/2020/07/RAPORT-REGULACYJNY-w-sprawie-statusu-prawnego-funkcjonariuszy-MO-w-zwi%C4%85zku-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-z-dnia-14.-10.2015-r.-w-%C5%9Bwietle-standard%C3%B3w-wynikaj%C4%85cych-z-Konstytucji-RP...pdf

16. ZMANIPULOWANY ZAPIS USTAWOWY - List wysyłany do parlamentarzystów ws. ustawy dezubekizacyjnej

http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/21/3740/list_wysylany_do_parlamen/_drukuj.html

Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/21/3740/list_wysylany_do_parlamen.html

List wysyłany do parlamentarzystów ws. ustawy dezubekizacyjnej

27.11.2016  Do posła Janusza Zemke trafił list (przesyłany w podobnej treści przez wielu

nadawców), który zaadresowany jest do parlamentarzystów, którzy na kolejnym etapie

procedowania zajmować się będą w Sejmie rządowym projektem nowej ustawy

dezubekizacyjnej.

Oto treść tego listu: /…/

17. Pomogli tysiącom Żydów, w nagrodę mają obniżone emerytury

https://www.tygodnikprzeglad.pl/operacja-most/

Autor: Robert Walenciak| Sierpień 17, 2020

Pomogli tysiącom Żydów, w nagrodę mają obniżone emerytury

Lato 1990 – jesień 1992

Obrazy były wręcz bliźniacze. Albo dworzec Warszawa Gdańska, albo lotnisko Okęcie.

Przyjeżdżał pociąg Moskwa-Paryż albo lądował samolot z Moskwy. I wysypywał się

tłum ludzi. Niepewnych siebie, dźwigających wielkie zielone worki. Szybko zajmowali

się nimi ludzie w cywilnych ubraniach i kierowali do autokarów.


18. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z 31 maja 2019 r., 4 U 241/19

http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.028 Piotr Lewandowski

Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał - teza orzeczenia: Sędzia krajowy ma obowiązek stosowania praw podstawowych UE z pierwszeństwem ich stosowania przed prawem krajowym, w tym krajową Konstytucją. Niezależna i skuteczna kontrola sądowa, w tym kontrola poszanowania praw podstawowych, jest podstawowym obowiązkiem sądu krajowego. /…/ Sąd Okręgowy w Częstochowie swój w pełni świadomy wybór metodologiczny poprzedził ustaleniem co do powszechności praw podstawowych UE i związania nimi sądów krajowych. Można zasadnie przyjąć, że przepisy art. 9 i art. 91 Konstytucji oraz art. 4 ust. 3 i art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) bezspornie nadają prawom podstawowym Unii Europejskiej charakter praw bezpośrednio stosowalnych. W takiej sytuacji każdy sędzia krajowy z powołaniem się na zasadę efektywnej kontroli sądowej ma nie tylko prawo, ale obowiązek pominąć w procesie sądowego stosowania prawa ustawy oraz praktyki sprzeczne z zasadami podstawowymi Unii Europejskiej. Sędzia krajowy ma obowiązek stosowania praw podstawowych UE z prawem pominięcia regulacji krajowych naruszających te prawa21. Glosowane orzeczenie wypełnia przedstawione wyżej standardy, wobec czego zasługuje na pełną aprobatę.

Załącznik: 18a. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego30718-68076-1-SM

19. Jak policja przegrywa z polityką

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/jak-policja-przegrywa-z-polityka/m41mest,79cfc278?fbclid=IwAR3D0g8dYwjDnt2v7nHOGv4UmerZL-mZQbvArcK5GCyFXfhp8o37zVDWUa8

Jak policja przegrywa z polityką

Mateusz Baczyński Wczoraj, 22:16 /16 08 2020 r./

Politycy od zawsze próbowali wywierać naciski na policję, ale PiS robi to na skalę, która

nie miała precedensu w wolnej Polsce. Czystki kadrowe, tzw. dezubekizacja, inwigilacja

opozycji, zwiększanie politycznego nadzoru – to tylko niektóre przykłady pokazujące w

jakim kierunku zmierza najbardziej apolityczna dotąd służba w Polsce.

 • Od początku rządów PiS policja jest oskarżana o brak apolityczności. Tak

 • się działo przy okazji miesięcznic smoleńskich i manifestacji przed Sejmem,

 • kiedy dochodził do konfrontacji między policją a protestującymi

 • Szef policyjnych związków apelował wtedy, by ochroną Sejmu zajęła się

 • Straż Marszałkowska i Służba Ochrony Państwa. Tak się jednak nie stało

 • Od 2015 roku PiS przeprowadziło ogromne czystki kadrowe w policji.

 • Działo się to m.in. pod płaszczykiem „zrywania z PRL-owskimi

 • korzeniami”.

 • Żeby ugasić „rewolucyjne nastroje” rząd zgadza się na kolejne podwyżki i

 • przywileje dla funkcjonariuszy

20. Zawód: fałszerz historii

https://strajk.eu/zawod-falszerz-historii-czyli-o-funkcjonariuszach-instytutu-propagandy-nacjonalistycznej/?fbclid=IwAR3u3uUN4aiul265ENSOlIMdgHVG2bSFoxqkFZrmN3ELOxt0Fu4tHbj1QVw

Zawód: fałszerz historii, czyli o funkcjonariuszach Instytutu Propagandy

Nacjonalistycznej

 Dominik Pieniądz 03/08/2020

Powiedzieć, że IPN to pisowskie Ministerstwo Prawdy w orwellowskim stylu, to jakby

nic nie powiedzieć. W dzisiejszej Polsce, jeśli jego ,,ustalenia” są niezgodne z faktami –

tym gorzej dla faktów. Ludziom tam pracującym niestraszne są bowiem takie drobnostki

jak prawda – nie psując sobie nimi nastrojów dzielnie wznoszą oni gmach ,,jedynej

słusznej” historii Polski. Przed Państwem galeria ,,najciekawszych” i najbardziej

wyróżniających się funkcjonariuszy IPN.

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET