Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Podziękowanie Darczyńcom    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Podziękowanie Darczyńcom

Podziękowanie Darczyńcom

 

Wszystkim, którzy rozliczając podatek dokonali odpisu 1% na rzecz OPP Stowarzyszenia

Emerytów i Rencistów Policyjnych, serdecznie dziękuję.

Zgromadzone środki będą przeznaczone głównie na pomoc najbardziej potrzebującym

naszym Koleżankom i Kolegom w tych bardzo trudnych dla naszego środowiska czasach.

 

Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP

źródło:https://www.seirp.pl/podziekowanie-darczyńcom

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET