Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH

APEL W SPRAWIE TERMINÓW ROZPRAW SĄDOWYCH

 
 

 

 

BARDZO WAŻNE!

Otrzymujemy informacje świadczące o wyznaczaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie terminów pierwszych rozpraw, na których będą rozpatrywane nasze odwołania od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej.
Z punktu  widzenia przyjęcia przez SO w Warszawie tzw. linii orzeczniczej, polegającej na tym, że Sąd ten, w kolejnych rozstrzygnięciach, będzie powracał do zajętego wcześniej stanowiska w analogicznej sprawie, wynik pierwszych rozpraw będzie miał dla nas znaczenie zasadnicze!    

W związku z powyższym zwracamy się ponownie do wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy już otrzymali lub otrzymają z Sądu Okręgowego w Warszawie Zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia Sądu, o pilne przekazanie tej informacji Zespołowi Prawnemu Federacji (adres: zespol.prawny@fssm.pl).

Aktualne pozostają deklaracje Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Federacji w zakresie udzielenia profesjonalnej pomocy prawnej tym Koleżankom i Kolegom, których odwołania, jako pierwsze,  staną na wokandzie SO w Warszawie.
Wiemy, że wielu z nas będzie korzystać z pomocy ustanowionych pełnomocników procesowych (adwokatów i radców prawnych). W takich przypadkach również prosimy o kontakt na wyżej wskazany adres, także z ustanowionymi pełnomocnikami.

Są jednak i tacy, którzy ze względów finansowych lub w poczuciu wystarczającej (często złudnej) samodzielności własnej, nie zamierzali angażować takiego pełnomocnika. Oczywiście nie ma obowiązku korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Niemniej jednak pierwszych rozprawach, tak jak wyżej napisaliśmy, ma to znaczenie zasadnicze, zarówno dla samego zainteresowanego, jak i dla kolejnych odwołujących się. Rzecz w tym, aby przed Sądem, w sposób profesjonalny, podnieść wszystkie możliwe argumenty ukazujące bezprawność decyzji Dyrektora ZER i w ten sposób starć się wpłynąć na ukształtowanie linii orzeczniczej.

Mamy świadomość, że nie wszyscy śledzą stronę internetową FSSM RP i FB. Stąd prośba do tych, którzy to robią, aby w swoim otoczeniu rozpowszechnili ten apel, także w interesie własnym. W szczególności starajmy się dotrzeć do tych Koleżanek i Kolegów, którzy z uwagi na podeszły wiek lub poczucie niewiary i zniechęcenia nie wykazują koniecznego zainteresowania swoją sprawą.  

                                             Zdzisław  Czarnecki 
                                              Prezydent FSSM RP

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET