Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     PLENARNE POSIEDZENIE ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

PLENARNE POSIEDZENIE ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

PLENARNE POSIEDZENIE ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

W dniu 11 lipca 2017 roku, o godz. 10,30 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się plenarne posiedzenie ZW SEiRP. Obecni byli również zaproszeni goście: Leszek Orkisz -wiceprezes ZG SEiRP oraz prezes ZO w Słupsku, insp. Piotr Bolin - Komendant Miejski Policji w Sopocie, Henryk Hałas - przewodniczący Koła Terenowego NSZZ Policjantów w Tczewie, a także członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i zaproszeni kandydaci do komisji problemowych.

Prezes Jan Pietruszewski, zgodnie z Porządkiem posiedzenia, powitał przybyłych, a następnie udzielił głosu Komendantowi, który z przyczyn służbowych nie mógł brać udziału do końca posiedzenie. Zabierając głos podziękował za zaproszenie i omówił w krótkim zarysie sprawy dotyczące komendy, w związku z dużym napływem turystów do Sopotu. Kończąc, życzył nam emerytom policyjnym, byśmy się obronili przed tzw ustawą represyjną, która wg niego jest bardzo krzywdząca i niesprawiedliwa. Dlatego powinniśmy być jednolitą grupą zwartą.

Następnie prezes Jan Pietruszewski wspólnie z kol. Leszkiem Orkiszem poinformowali o przebiegu posiedzenia ZG SEiRP w Warszawie w dniu 13 czerwca 2017 roku. Oprócz zmian w prezydium, najistotniejszym zadaniem wszystkich struktur stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom poszkodowanym przez ustawę represyjną oraz włączenie się do prac nad nowelizacją statutu

Kol. Henryk Hałas zabierając głos poinformował członków o sytuacji w Związkach Zawodowych Policjantów m.in. o tym, iż szykuje się rozłam w związkach i jest wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów NSZZ Policjantów. Wspomniał również, iż przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Rafał Jankowski wszedł w skład Rady Dialogu Społecznego. W dniu 19 czerwca br. brał udział w Nadzwyczajnym Posiedzeniu Plenarnym Rady Dialogu Społecznego, na którym osobiście witał go Prezydent RP Andrzej Duda. Nawiązał również do ustawy represyjnej, która wg niego jest bardzo szkodliwa. Następnie podjęto kilka uchwał m.in. dot. wyróżnień odznakami oraz dyplomami. Po omówieniu celu oraz dyskusji, podjęto uchwałę o powołania przy Zarządzie Wojewódzkim dwóch Zespołów Problemowych do spraw doradztwa prawnego dla emerytów i rencistów Policyjnych, a w tym osób poszkodowanych przez Ustawę z dnia 16.12.2016r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji oraz ich rodzin. Obecni na posiedzeniu kandydaci wyrazili wolę aktywnej pracy w tych zespołach. Podjęto również uchwałę zobowiązującą Koła do założenia kont bankowych.

Posiedzenie zakończyło się obiadem.

Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET