Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     INFORMACJA Z PRZEBIEGU MANIFESTACJI w SŁUPSKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

INFORMACJA Z PRZEBIEGU MANIFESTACJI w SŁUPSKU

NFORMACJA Z PRZEBIEGU MANIFESTACJI w SŁUPSKU

 

W dniu 13 grudnie 2016 r w godzinach 16.00 – 16.40 przed biurem poselskim Pani Jolanty Szczypińskiej – posłanki PiS ( Słupsk ul. Lutosławskiego) odbyła się manifestacja , która zgromadziła ok 350 osób. W manifestacji wzięło udział około 350 osób z wielu środowisk zawodowych i społecznych a wśród nich: Związek Nauczycielstwa Polskiego, Słupskie Porozumienie Służb Mundurowych oraz przedstawiciele KOD- u, Partii „Nowoczesna”, Platformy Obywatelskiej i powiatowych struktur SLD.
W imieniu SPSM występował płk Jan Karaś przewodniczący Porozumienia. Jego wystąpienie zostało przyjęte z aplauzem. Inni występujący zgłaszali swoje krytyczne uwagi wyrażające głos sprzeciwu wobec aktualnych działań Rządu zmierzających do ograniczenia podstawowych praw obywateli .
Szczególną uwagę zwrócono na problemy oświatowe ( w tym likwidacja gimnazjów) , naruszanie reguł trójpodziału władz, odstępowanie od zasady praw nabytych, „umartwianie” poza konstytucyjnymi metodami Trybunału Konstytucyjnego itp. Manifestacja przebiegła bez zakłóceń.

 

Leszek Orkisz


Projekt i wykonanie: InforpolNET