Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 5 Chojnice    /     Spotkanie sprawozdawczo - integracyjne koła nr 5 w Chojnicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Spotkanie sprawozdawczo - integracyjne koła nr 5 w Chojnicach

  Spotkanie sprawozdawczo - integracyjne  koła nr 5 w Chojnicach


                                    W dniu 8 marca 2016 r w rest. SŁONECZNA w Chojnicach 
odbyło się spotkanie sprawozdawczo-integracyjne w kole 5 .
                                    W spotkaniu  uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Prezesa ZO SEiRP w Słupsku  kol. Leszka Orkisza oraz członka ZO Ryszarda Skibińskiego. 
                                     Zebranych przywitał Prezes koła kol. Czesław Klauzo, który z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet złożył życzenia  wszystkim Paniom, a następnie wraz z v-ce Prezesem Kazimierzem  Fortuńskim wręczył wszystkim Paniom kwiatek z czekoladą. W podobny sposób uhonorowani zostali solenizanci obchodzący "okrągłe" urodziny . 
                                        Następnie Prezes koła przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu koła za rok ubiegły, skarbnik koła kol. Beata Topka-Kosecka zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym z działalności koła, zaś Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dot. pracy Zarządu oraz gospodarki finansowej koła. 
                                         Wszystkie sprawozdania zostały w wyniku głosowań jednogłośnie przyjęte, zaś Zarząd Koła uzyskał absolutorium. 
                                          Z kolei głos zabrał Prezes ZO kol. Leszek Orkisz, który przybliżył zebranym zakres działań Zarządu Okręgowego oraz Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia. 
                                           Po krótkiej przerwie zebrani przy wspólnym obiedzie "oddali się wspomnieniom" . 

Tekst: Kazimierz Fortuński 
Zdjęcia: Marek Fortuński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET