Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     INFOTEKA dot. Ustawy dezubekizacyjnej.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

INFOTEKA dot. Ustawy dezubekizacyjnej.

Infoteka

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, zachęceni 
dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z dobrym skutkiem 
przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, publikować i 
przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne dotyczące głównie 
problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej. Liczymy, że 
przekazywane informacje będą przydatne w bieżącej działalności, a w 
szczególności interesujące dla naszych członków i pomocne w procesach o 
odzyskanie rent i emerytur. Pakiety zawierające bieżące zbiory 
informacji nazwaliśmy mianem „Infoteka”. Informacje źródłowe o 
zawartości kolejnych pakietów będziemy publikować w nowej zakładce na 
naszej stronie internetowej, a pełną treść będziemy przekazywać drogą 
elektroniczną. W pierwszym numerze „Infoteki” zebraliśmy opublikowane w 
II półroczu 2017 roku, interpelacje poselskie z odpowiedziami MSWiA. 
Wszystkie interpelacje dotyczą różnych aspektów ustawy represyjnej. 
Drugi numer zawiera w większości zbiór bieżących artykułów prasowych i 
innych informacji medialnych odnoszących się do tej ustawy.
W załączeniu pełna zawartość pierwszego numeru „Infoteki” wraz ze spisem 
opublikowanym na stronie internetowej.

Z najlepszymi życzeniami!

Antoni Duda
Prezes ZG SEiRP

 

infoteka będzie sukcesywnie zamieszczana w "aktualnościach" a później w archiwum.


Projekt i wykonanie: InforpolNET