Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Stanowisko SŻZwSSiRoIR     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Stanowisko SŻZwSSiRoIR

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH KOŁO NR 5 W KRAPKOWICACH
Bezpośrednio po otrzymaniu przesyłam do zapoznania.

Pozdrawiam  Ryszard Szajna Koło nr 5 w Krapkowicach.

Koleżanki i Koledzy.

Poniższe przekazuję WSZYSTKIM, niezależnie czy jest czy też nie Członkiem lub Sympatykiem naszego Stowarzyszenia. Rozsyłajcie załączone pismo Prezydenta FSSM RP gdzie i do kogo możecie. 
Dużo wcześniej przestrzegałem, że nikt z obecnych, kolejnych włodarzy tego kraju, nie daruje nam, byłym żołnierzom zawodowym (i nie tylko), służby "dla innej Polski". Każda potrzeba pozyskania pieniędzy na realizację doraźnych rządowych potrzeb znajdzie ideologiczne uzasadnienie, które "ciemny lud (to) kupi". Dziś zdrajców nazywa się "bohaterami", zabór naszych świadczeń - "oszczędnościami", funkcjonariuszy służb mundurowych - "oprawcami", a służbę zgodną ze złożoną Przysięgą - "służbą dla TOTALITARNEGO PAŃSTWA".
Gdy w 2009 r. ograbiano funkcjonariuszy SB z ich świadczeń i przy współudziale TK (prof. Rzepliński) zaakceptowano w Państwie Prawa zbiorową odpowiedzialność, solidaryzowaliśmy się z "ukaranymi". Jednakże nie było to poparte zdecydowanymi działaniami. Oprócz wystąpienia w sprawie poparcia sędziego Przysuchy z Częstochowy, ograniczyliśmy się raczej do "cichego" wsparcia. Dziś w projekcie ustawy "dezubekizacyjnej" (czyt.: "grabieżczej") przewiduje się, rozszerzone w stosunku do poprzedniego aktu, spectrum organizacji i instytucji, których funkcjonariusze będą okradzeni. Włączono m. in. Zarząd II SG i WSW. A dziś o g. 8.14 otrzymałem SMS-a następującej treści:
............. Kornel Morawiecki dzisiaj we Wprost - procedura dezubekizacyjna powinna być stosowana wobec kadry wojskowej i wysokiej kadry partyjnej, powinna objąć także wymiar sprawiedliwości".
Niech każdy, który nosił mundur wyciągnie wnioski. Za chwilę ten, którego obecny projekt ustawy nie obejmuje, też znajdzie się pod jej działaniem. Przecież będą to OSZCZĘDNOŚCI.
I jeszcze jedno: W czasie kampanii wyborczej nawoływaliśmy do głosowania na ugrupowanie Kukiza. Nic bardziej błędnego. Posłuchajcie w archiwum Sejmu wystąpienia posła Jarosława Porwicha (Kukiz,15) - 4 listopada br. g. 21.32 - pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji komunistycznej oraz represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych ustaw (Druk 936). Ten parlamentarzysta wręcz nawoływał do realizacji obietnicy przez PIS w postaci projektu ustawy "grabieżczej". Na to ugrupowanie nie ma co liczyć. I szczerze mówiąc nie ma na kogo. Przecież były żołnierz zawodowy mjr rez. Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji ON "klepie" wszystko, co PIS uchwali, a ........... minister zaproponuje. Jesteśmy odrzutem społecznym i obciążeniem budżetu.


Koleżanki i Koledzy
Stowarzyszenie przygotowuje projekt ustawy, która przewiduje zakaz piastowania funkcji publicznych przez wszystkie osoby, które po 17.10.1997 r. (wejście w życie obecnej Konstytucji RP) pełniły konstytucyjne stanowiska w Państwie w związku z naruszeniem przez nie art. 236 ust. 1 ustawy Zasadniczej. Żaden prezydent, rząd czy też parlament od 1997 r. nie wykonał nakazu zawartego w ww. przepisie. Jesteśmy też za unieważnieniem wszystkich tytułów (profesorskich, doktorskich itp.) i świadectw począwszy od ukończenia którejkolwiek klasy powyżej podstawówki uzyskanych w "totalitarnym państwie", chyba że uzyskano je na tajnych kompletach lub w formie protestu przeciwko "totalitarnej" władzy.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia wzywam wszystkich "mundurowców" do jednoczenia się oraz do uczestnictwa w protestach. W obecnej sytuacji trzeba zapomnieć o podziałach i uprzedzeniach. Oczekujemy konstruktywnych propozycji pt. CO ROBIĆ?. Będziemy w ścisłym kontakcie z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych w celu wypracowania wspólnych form działania.

Z żołnierskim pozdrowieniem:

Wice Prezes SŻZwSSiRoIR
Leszek Szymański


Projekt i wykonanie: InforpolNET