Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SEiRP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SEiRP

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego SEiRP z dnia 10,12,2017 r zwołano Nadzwyczajny Krajowy  Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na dzień 26 stycznia 2017 r

ewentualny drugi termin: 09 lutego 2017 roku.

Celem zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów jest: wybór władz Stowarzyszenia oraz nadanie tytułów honorowych.
 
1 - Wniosek członka Zarządu Głównego kol. Leszka Orkisza  o zmianę treści zaproszenia na Zjazd Nadzwyczajny:
 
2 - Stanowisko Honorowego Prezesa Z.G. SEiRP kol. Henryka Borowińskiego dot. planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu rozszerzonego o zmiany statutowe:
 
3 - artykuł kol. Leszka Orkisza który został opublikowany w OBI (Olsztyńskim Biuletynie Informacyjnym ) dot. włączenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu tematyki Statutu:
cz.2
cz.3
cz.4
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET