Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Centralne obchody „Święta Seniora Policji” w Warszawie.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Centralne obchody „Święta Seniora Policji” w Warszawie.

Centralne obchody „Święta Seniora Policji” w Warszawie.


W dniu Święta Seniora Policji przypadającego 16 lipca, w sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie na centralnych uroczystościach, obchodzonych w tym roku po raz pierwszy, spotkali się seniorzy reprezentujący koła terenowe z wszystkich Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych w kraju.
Uroczystość zaszczycili swą obecnością min: I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz Dyrektor Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW p. Artur Wdowczyk. Wśród honorowych gości z dużym aplauzem powitano pierwszego Komendanta Głównego Policji nadinsp. Leszka Lamparskiego.
Centralne Obchody "Święta Seniora Policji" rozpoczęto wprowadzeniem na salę sztandaru Zarządu Głównego SEiRP oraz okolicznościowymi wystąpieniami: Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia kol. Henryka Borowińskiego oraz I z-cy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego.
Miłym akcentem było wręczenie wyróżniającym się działaczom odznaczeń Stowarzyszenia oraz uhonorowanie pucharami z certyfikatami Kół które uplasowały się na czołowych miejscach w konkursie „Najaktywniejsze Koło w Kraju”.
Odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SERiP” wyróżniono 11 członków z terenu całego kraju, w tym rzecznika Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. Henryka Znanieckiego.
Odznaką „Za zasługi dla SEiRP z dyplomem” wyróżniono kolejnych 11 członków kół terenowych.
Odznaki wyróżniającym się członkom wręczył Prezes Z.G. SEiRP kol. Henryk Borowiński.
W konkursie „Najaktywniejsze Koło w Kraju” I miejsce zajęło Koło SEiRP w Strzelinie – Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze, II miejsce zajęło koło SEiRP w Toruniu – Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy a III miejsce Koło w Skierniewicach – Zarząd Wojewódzki w Łodzi.
Przedstawiciele Kół odebrali z rąk Prezesa ZG puchary wraz z certyfikatami. Pozostałym 11 Kołom, które zgłosiły swój udział w konkursie, wręczono ich przedstawicielom okolicznościowe Dyplomy.
W części artystycznej, z repertuarem folkloru miejskiego, wystąpiła kapela Warszawska Staśka Wielanka a na zakończenie uroczystości Chór Komendy Stołecznej Policji który oprócz pieśni patriotycznych zaprezentował również utwory „muzyki popularnej”.
Centralne obchody „Święta Seniora Policji”, które odbyły się po raz pierwszy od jego ustanowienia, zakończył poczęstunek w stylu „szwedzkiego stołu”.


Opracował: H.Znaniecki
Rzecznik Z.O. SEiRP w Słupsku

Lipiec 2013 r

Poczet Sztandarowy
Poczet Sztandarowy
  Powitanie Gości
Powitanie Gości
Prezes ZG H.Borowiński
  I Zastępca Komendanta Głównego Policji
I Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. K.Gajewski
  Zaproszeni Goście Honorowi
Zaproszeni Goście Honorowi
 
Przedstawiciele Z.O. w Słupsku
Przedstawiciele Z.O. w Słupsku
  Przedstawiciele kół terenowych
Przedstawiciele kół terenowych
  Wręczanie Odznaczeń
Wręczanie Odznaczeń
"Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP"
 
 
F.Makles;R.Skibiński i H.Znaniecki
  Wręczanie Odznaczeń
Wręczanie Odznaczeń
"Za zasługi dla SEiRP z dyplomem"
  Przedstawiciele wyróżnionych Kół
Przedstawiciele wyróżnionych Kół
Puchar z Certyfikatem
  Kapela Warszawska
Kapela Warszawska
Stasiek Wielanek
 
 
 
L.Orkisz i S.Wielanek
  Chór Komendy Stołecznej Policji
Chór Komendy Stołecznej Policji
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET