Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZESTAW Z SĄDU DLA ODWOŁUJĄCYCH SIĘ OD DECYZJI ZER

 

 

Koleżanki i Koledzy !

 

W załączeniu przekazuję  kompletny zestaw dokumentów  jaki otrzyma każdy z odwołujących się od decyzji ZER - u.  Odpowiedz taką otrzymał już  jeden  z naszych kolegów.

Zestaw obejmuje również tych, którzy wystąpili z żądaniem  o "zabezpieczenia  roszczenia ".

Proszę o poinformowanie innych emerytów i rencistów.

Materiał zostanie również opublikowany na naszej stronie internetowej

 

Leszek Orkisz

 

linki do dokumentów:

 

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/1.%20ZESTAW%20Z%20S%C4%84DU%20%20-%20NA%20%20ODWO%C5%81ANIE%20%20-%20dok%20nr%20%201%20-%20.pdf

 

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/2.%20ZESTAW%20Z%20S%C4%84DU%20-%20%20NA%20%20ODWO%C5%81ANIE%20%20-%20dok%20nr%202%20-%20str%201.pdf

 

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/3.%20ZESTAW%20Z%20S%C4%84DU%20-%20%20NA%20%20ODWO%C5%81ANIE%20%20-%20dok%20nr%202%20-%20str%202(1).pdf

 

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/4.%20ZESTAW%20Z%20S%C4%84DU%20-%20%20%20NA%20%20ODWO%C5%81ANIE%20%20-%20dok%20nr%202%20-%20str%203.pdf

 

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/5.%20ZESTAW%20Z%20S%C4%84DU%20-%20%20NA%20%20ODWO%C5%81ANIE%20%20-%20dok%20nr%203%20-%20.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET