Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Zebranie Sprawozdawcze członków SEiRP Koła gdańskiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawcze członków SEiRP Koła gdańskiego

Zebranie Sprawozdawcze członków SEiRP Koła gdańskiego

 

W dniu 23.03.2017r. w lokalu Hacjenda w Gdańsku odbyło się zebranie sprawozdawcze

podsumowujące działalność członków SEiRP Koła gdańskiego w 2016 roku, w którym udział wzięło

131 członków. Z ramienia ZW SEiRP uczestniczył v-ce prezes kol. Hieronim Brzozowiec. Po

złożeniu, przez Vice prezesa zarządu Koła kol. Stefana Chrzanowskiego, sprawozdania z działalności

Koła w 2016r oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej złożonego przez przewodniczącego kol.

Władysława Ratajczaka i wniosku tej komisji o udzieleniu absolutorium Zarządowi, które

jednogłośnie zebranie udzieliło.

Uczestnicy zebrania, po przedstawieniu projektu planu pracy na następną kadencję, w głosowaniu,

przyjęli go jednogłośnie do realizacji. W trakcie zebrania z uwagą wysłuchano informacje Vice

prezesa ZW kol. Hieronima Brzozowca dot. bieżących spraw nurtujących środowisko emerytów i

rencistów policyjnych a szczególnie dot. ustawy represyjnej.

 

Zebranie zakończono wspólnym obiadem.

 

Tekst: Wacław Ziomek

Zdjęcia: Stanisław Ludowski

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET