Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     26-27.04.2016. Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP w Sułkowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

26-27.04.2016. Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP w Sułkowicach

W dniach 26-27 kwietnia 2016 roku w Sułkowicach, w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie obradował Zarząd Główny. Kwietniowe posiedzenie to jak zawsze zatwierdzenie sprawozdań finansowych a także budżetu i planów działania na rok bieżący. Realizację porządku rozpoczęto od zmian w składzie Zarządy Głównego. W miejsce Józefa Libudy, który złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach i zarazem członka ZG, powołano Izabellę Jaros. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności Prezydium ZG za okres od poprzedniego posiedzenia ZG oraz sprawozdania Przewodniczącego GKR Józefa Piaseckiego, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
Z udziałem Pani Izabeli Baszak-Wolańskiej, Prezes KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi, dyskutowano o nowym programie ubezpieczenia na życie
Joanna Szczepańska, Sekretarz ZG przedstawiła kalendarium imprez sportowych i rekreacyjnych na 2016 rok, sprawę ośrodka wypoczynkowego w Jabłonkach oraz realizację porozumienia z firmą Słuchomed.
Zdzisław Bartula, Skarbnik ZG przypomniał wszystkim przepisy dotyczące zasad gospodarki finansowej w Stowarzyszeniu oraz źródła finansowania działalności.
Głównym punktem obrad było omówienie zmian w statucie. Nie udało się z braku czasu omówić wszystkich rozdziałów. Postanowiono, że dokona to kilkuosobowa grupa pod przewodnictwem Jerzego Krawczyka, Wiceprezesa ZG.
 Inne sprawy poruszane podczas obrad to:
 - działalność gospodarcza,
 - realizacja zjazdowej deklaracji programowej,
  - dostęp do strefy chronionej strony internetowej,
  - informacja o zebraniu Koła SEiRP w Sieradzu,
   - skarga do E.T.P.Cz. w sprawie funkcjonariuszy łączności,
   - zmiana redaktora biuletynu informacyjnego,
   - nadanie tytułu honorowego, 
   - podjęcie uchwały o wyróżnieniach,
   - podjęcie uchwały o wyróżnieniu korespondentów biuletynu.
Obradom przewodniczył Zdzisław Czarnecki, Prezes ZG.
Przed zakończeniem obrad Zarządu Głównego odbyło się dodatkowe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego. Jedynym punktem jego porządku było podjęcie decyzji w sprawie wniosku Ryszarda Łubińskiego o udzielenie mu pomocy finansowej w związku z nagłą chorobą i trudna sytuacja materialną. Wniosek został wcześniej rozpatrzony przez Komisję OPP ZG w trybie elektronicznym.


Tekst: Z. Bartula, 

Zamieszczono np informacji ze strony internetowej ZG SEiRP

Cały tekst i zdjecia na stronie ZG SEiRP


https://www.seirp.pl/26_04_2016_-posiedzenie-zg


Projekt i wykonanie: InforpolNET