Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Spotkanie integracyjne z Dniem Kobiet     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Spotkanie integracyjne z Dniem Kobiet

Spotkanie integracyjne z Dniem Kobiet 

W dniu 11 marca 2016 r. W Restauracji GRYF  Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie zorganizował dla członków Koła , emerytów oraz ich współmałżonków Spotkanie integracyjne połączone z niedawno obchodzonym Dniem Kobiet. W spotkaniu uczestniczył p.o.  Komendanta Powiatowego  Policji w Kościerzynie nadkom. Tomasz Radomski oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZEiRP RP  kol. Wacław Potrykus..   
Rozpoczynając  spotkanie prezes Koła Roman Jereczek przywitał gości oraz członków Koła a w szczególności wszystkie Panie obchodzące w dniu 8 marca swoje święto składając  życzenia spełnienia marzeń, zdrowia oraz uśmiechu na twarzy przez cały rok. Życzenia również przekazał dla wszystkich pań od  Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku . Po omówieniu spraw organizacyjnych głos zabrał nadkom.  Tomasz Radomski który podziękował za zaproszenie , korzystając z zaproszenia przekazał Paniom w imieniu funkcjonariuszy KPP Kościerzyna oraz swoim serdeczne życzenia zdrowia, uśmiechu i pogody ducha. Obecnym w spotkaniu Paniom z okazji ich święta  Zarząd Koła  do przekazanych  życzeń wręczył  drobne upominki. 
Po części oficjalnej przy suto zastawionych stołach w miłej scenerii lokalu konsumowaliśmy podane dania. Spotkanie było doskonałą okazją do wspomnień z lat służby, spotkania się z niektórymi z nas po wielu latach oraz wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji środowiska emeryckiego  służb mundurowych.  W miłej atmosferze, w gronie osób uczestniczących  w spotkaniu czas niestety biegł szybko i w późnych godzinach wieczornych rozstaliśmy się z myślą o następnym spotkaniu. 


                            Opracował
                                     J. Landowski  
Fot. 4 – wyk. J. Landowski

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET