Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku

Posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku

 

W dniu 8 lipca 2024 r, w siedzibie Zarządu Oddziału Okręgowego SEiRP przy ul Reymonta w Słupsku, odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego poświecone podsumowaniu 2023 roku i przyjęciem założeń do działania w roku bieżącym.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu min. prezesi kół oraz jako gość honorowy: Honorowy I Wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Słupsku, wpisany do Księgi Zasłużonych Członków ZG SEiRP, - kol. Franciszek Makles.

Posiedzenie Zarządu otworzył, przewodnicząc mu, Prezes Zarządu kol. Leszek Orkisz, który po przywitaniu uczestników zwrócił się do nich o uczczenie minutą ciszy zmarłych członków, w tym, tragicznie zmarłego, w wyniku wypadku drogowego, wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku, podinsp. Rafała Fortuńskiego.

W dalszej części posiedzenia, kol. Leszek Orkisz, zapoznał uczestników z przebiegiem posiedzenia Zarządu Głównego, poruszanymi tematami, w tym zbliżającą się 35 rocznicą powstania Stowarzyszenia, oraz niepokojacą ogólnokrajową tendencją spadku liczby członków . Przybliżył również problematykę funkcjonowania Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego przypominając o możliwości składania wniosków o wsparcie finansowe.

Zgromadzeni członkowie zarządu wysłuchali sprawozdań: z działalności Zarządu w 2023 r przedstawionego przez sekretarza kol. Marka Berezę, sprawozdania finanasowego przedstawionego przez skarbnika kol. Czesława Dymowskiego oraz sprawozdania z kontroli kół przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Jerzego Muszyńskiego jak też zaakceptowali załozenia do dalszej działalności w 2024 roku.

W głosowaniu udzielono Zarządowi, za miniony okres, absolutorium oraz zaaprobowano kierunki działania w poszczególnych dziedzinach.

W ramach dyskusji zgłoszono propozycję stworzenia miniaturek odznaczeń przyznawanych przez ZG SEiRP jak też poruszono kwestię obowiazujących wymogów formalnych związanych ze składaniem wniosków o wsparcie finansowe w ramach O.P.P , a także wskazano na tryb wprowadzenia podwyżki składek członkowskich.

 

Rzecznik Z.O.O SEiRP w Słupsku

Henryk Znaniecki

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET