Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Czerwiec 2020    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Czerwiec 2020

Biuletyn Informacyjny Nr 6(96). Czerwiec 2020

SPIS TREŚCI:


Od Redaktora ..……………….……………………………………         4


ZARZĄD GŁÓWNY


Analiza mechanizmów waloryzacji obniżonych świadczeń emerytalnych……….. 5
List Andrzeja Rozenka ………………..………………………………............…… 7
Medialny Punkt Kontaktowy…….………………………………...………...…... 10
Infoteka 35 ……………………………………………………………………..… 11


PRAWO


Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji .…………………………...…….. 37
Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji …. 38
Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów .……………...……………. 38


Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ..………………………...……...………….… 39
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 121 ..……………………………..………….…...... 42

link do pobrania biuletynu  ze strony OO SEiRP Słupsk

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%206(96)%20Czerwiec%202020.pdf

żródło:

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%206(96)%20Czerwiec%202020.pdf

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET