Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Roczne zebranie sprawozdawcze w SEiRP Koła w Sopocie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Roczne zebranie sprawozdawcze w SEiRP Koła w Sopocie

Roczne zebranie sprawozdawcze w SEiRP Koła w Sopocie

 

W dniu 17 marca 2017 roku w Ośrodku Wczasowym "Sopocki Zdrój" w Sopocie przy ul. Bitwy pod

Płowcami 61, Koło SEiRP w Sopocie zorganizowało roczne zebranie sprawozdawcze połączone ze

spotkaniem integracyjnym. Zebraniu przewodniczył Prezes Koła kol. Andrzej Kurszewski, który na

wstępie przywitał zaproszonych gości w osobach insp. Piotra Bolina - Komendanta Miejskiego

Policji w Sopocie i jego zastępcę podinsp. Michała Biedrawę, Prezesa ZW SEiRP kol. Jana

Pietruszewskiego oraz V-ce Prezesa kol. Hieronima Brzozowca.

Po przedstawieniu porządku obrad, który jednogłośnie został przyjęty przez uczestników zebrania,

prezes Koła przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności a skarbnik przedstawił sprawozdanie

finansowe za 2016 rok . Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył informacje z kontroli

działalności Koła wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła, które jednogłośnie

zostało udzielone.

Po części formalnej odbyła się część integracyjna, gdzie z uwagi na minione święto kobiet

członkowie Koła wręczyli obecnym kobietom kwiaty a prezes Koła złożył paniom spóźnione, ale

serdeczne życzenia.

Frekwencja dopisała, Zarząd Koła już myśli o następnym spotkaniu.

Andrzej Kurszewski - prezes Koła w Sopocie

Zdjęcia:Kazimierz Czabrowski

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET