Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA SEiRP W SOPOCIE POŁĄCZONE Z SPOTKANIEM OPŁATKOWYM    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA SEiRP W SOPOCIE POŁĄCZONE Z SPOTKANIEM OPŁATKOWYM

ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA SEiRP W SOPOCIE

POŁACZONE Z SPOTKANIEM OPŁATKOWYM

 

W dniu 19 grudnia 2018 roku, tradycyjnie w Domu Wypoczynkowym Sopocki Zdrój w

Sopocie, SEiRP Koło Sopot zorganizowało zebranie połączone ze spotkaniem

opłatkowym. W spotkaniu udział wzięli członkowie Koła oraz zaproszeni goście w

osobach Komendant Miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin i jego zastępca podins.

Michał Biedrawa, Prezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni Jan Pietruszewski oraz

Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus. Zebranie otworzył Prezes Koła SEiRP

w Sopocie kol. Andrzej Kurszewski, który na wstępie przywitał zaproszonych gości i

pozostałych uczestników spotkania. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłych w

ostatnim roku członków Stowarzyszenia. Po wyborze przewodniczącego zebrania i

sekretarza przedstawiony został i zatwierdzony porządek spotkania. Prezes Koła Andrzej

Kurszewski przekazał informacje dotyczące nowego Statutu SEiRP, oraz informacje dot.

wprowadzanych zmian w sprawach socjalnych. Następnie przekazano życzenia

jubilatom, którzy ukończyli w 2019 roku -75 i -80 lat. Osobiście listy gratulacyjne

skierowane od Komendanta Wojewódzkiego oraz Zarządu SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

wraz z drobnymi upominkami odebrał obecny na spotkaniu Jerzy Zieliński, który

ukończył 75 lat, oraz Jan Pienszka, który ukończył 80 rok życia. Podczas spotkania

wręczono również odznaki „Za zasługi z Dyplomem” za aktywną i pełna poświęcenia

pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych kolegom - Mariuszowi

Jarzębowskiemu i Waldemarowi Wierzbie, które zostały przyznane przez Zarząd Główny

SEiRP w Warszawie. W następnej kolejności Prezes Koła A. Kurszewski przekazał

wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe oraz na Nowy Rok 2020. Po przekazaniu

opłatków, uczestnicy spotkania przystąpili do dzielenia się nim z wszystkimi oraz składali

sobie wzajemnie życzenia. Życzenia świąteczne przekazał również Prezes Zarządu

Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku z/s w Gdyni Jan Pietruszewski. Uczestnicy po

świątecznie i mile spędzonym spotkaniu pożegnali się w miłym , świątecznym nastroju.

 

Tekst: Jarosław Fikus

zdjęcia: Jarosław Fikus

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET