Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Statut    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Statut

link do pobrania statutu w formacie pdf:

 
https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Uchwa%C5%82a%20nr%208%20-%20statut%20SEiRP%202019%20r.pdf
 
żródło: 
 
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Archiwum/Uchwała%20nr%208%20-%20statut%20SEiRP.pdf
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET