Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 31. Przegląd mediów – 11. 02. 2020 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 31. Przegląd mediów – 11. 02. 2020 r.

Infoteka nr 31. Przegląd mediów – 11. 02. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z

innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


 

  1. Trybunał Konstytucyjny nie jest wyrocznią dla sądów https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/641663,trybunal-konstytucyjny-nie-jest-wyrocznia-dla-sadow.html?fbclid=IwAR2k6OKM_KNWVmbHADphm5vj4TTqQkrUOzui1V6ZgeV8IciAqAnYV1kr5e

  2. 4 Trybunał Konstytucyjny nie jest wyrocznią dla sądów

autor: Ewa Maria Radlińska 23.08.2012, 07:05; Aktualizacja: 23.08.2012, 08:13

Gdy sąd powszechny oparł wyrok na wykładni Trybunału Konstytucyjnego, Sąd Najwyższy i tak go uchyli, jeżeli ma odmienną linię orzecznictwa.

Sądy mają dziś kłopot, interpretację którego z najwyższych organów zastosować przy wyrokowaniu, a prawnicy – którą interpretacją się sugerować, żeby wygrać sprawę dla klienta. /…/ – Należy jednak pamiętać, że TK wraz z wejściem w życie konstytucji w 1997 r. utracił prawo do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw – przypomina prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

2   Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym – 17 marca 2020 r.

W dniu 17 marca 2020 o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie

rozpozna sprawę sygn. akt P 4/18 w sprawie pytań prawnych Sądu Okręgowego

w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych

Dowiedzieliśmy się o tym w dniu 6 lutego 2020 roku ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego: https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa Więcej informacji na naszej stronie: https://www.seirp.pl/17_03_2020_-rozprawa-w-trybunale-konstytucyjnym

 

  1. Ustawa dezubekizacyjna wychodzi z zamrażarki.

https://wyborcza.pl/7,75398,25673296,ustawa-dezubekizacyjna-wychodzi-z-zamrazarki-

w-koncu-zajmie.html

Ustawa dezubekizacyjna wychodzi z zamrażarki. W końcu zajmie się nią Trybunał Konstytucyjny

Jakub Łukaszewski 6 lutego 2020 | 19:58

 

17 marca Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą dezubekizacyjną. Obradom TK

przewodniczyć będzie prezes Julia Przyłębska. Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 1

października 2017 r. Zakłada obniżki emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów,

którzy choć jeden dzień przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa, instytucji

podlegającej komunistycznemu MSW lub w specsłużbach MON. Nie ma znaczenia, że

po weryfikacji przeszli do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa, policji czy innych

służbach mundurowych. Sprawa leży w Trybunale od lutego 2018 r. Pytanie prawne

skierował do niego Sąd Okręgowy w Warszawie.

 

  1. Wiemy, kiedy TK zajmie się ustawą dezubekizacyjną.

https://wpolityce.pl/polityka/485897-wiemy-kiedy-tk-zajmie-sie-ustawa-dezubekizacyjna opublikowano: 6 lutego

Wiemy, kiedy TK zajmie się ustawą dezubekizacyjną. Sprawa zostanie rozpatrzona przez Trybunał w pełnym składzie

Na 17 marca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozpoznania sprawy pytania warszawskiego sądu okręgowego dotyczącego tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Trybunał rozpatrzy tę sprawę w pełnym składzie. /…/ as/PAP

 

5. Historyk z IPN publicznie snuł marzenia o mordowaniu lewicowców.

https://strajk.eu/ipn-muszynski-szarek/?fbclid=IwAR0MoYRPkOjr5r0y-3qnC-KGsfV7lIo9lKzA0MxGhSe968_I8Zqg9mdgWrg

Historyk z IPN publicznie snuł marzenia o mordowaniu lewicowców. Szef

Instytutu: to prywatne pisanie na urlopie

 Małgorzata Kulbaczewska-Figat 04/02/2020

Na początku grudnia ubiegłego roku Wojciech Muszyński, historyk i pracownik IPN, publicznie żałował, że członków partii Razem nie można zamordować tak, jak lewicowców w Chile Pinocheta: poprzez zrzucenie do oceanu.

 

6. Minister blokuje skargi emerytalne byłych funkcjonariuszy, by nie dotarły do Strasburga

https://www.prawo.pl/kadry/skargi-bylych-funkcjonariuszy-blokuje-minister-spraw-wewnetrznych,497706.html

Minister blokuje skargi emerytalne byłych funkcjonariuszy, by nie dotarły do Strasburga
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Data dodania: 05.02.2020

Sądy powszechne nie muszą zawieszać spraw dotyczących zmniejszonych emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL, czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mijają już dwa lata od złożenia tego wniosku do TK, ale dopóki przy władzy jest obecna partia, Trybunał nie rozstrzygnie sporu - uważają pełnomocnicy stron skarżących.

 

7. Anatomia represji, bezprawia i niesprawiedliwości - do czego prowadzi polityka nienawiści

https://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR17u7sqfpF_XKK8jg9NKoDhvNjsOCutzZGYFNMDqr8OSxfHORNcv4VW_eo

Tomasz Piechowicz 25 stycznia 2019 | 14:21

Anatomia represji, bezprawia i niesprawiedliwości - do czego prowadzi polityka nienawiści

Patrząc na historię Polski i na obecną sytuację w kraju, mam wrażenie, że jako naród

mamy w sobie jakiś gen autodestrukcji. Tak łatwo wydobyć z nas najgorsze cechy,

wzajemnie skłócić, wzbudzić nienawiść, a tragiczne wydarzenia będące tego efektem są

w stanie spowodować w nas tylko chwilową refleksję i krótkotrwałą potrzebę

zjednoczenia oraz pojednania.

Czym kończy się polityka nienawiści, pokazało ostatnie tragiczne wydarzenie w Gdańsku. W tym kontekście chciałbym przytoczyć ważne słowa wypowiedziane w trakcie uroczystości pogrzebowych brutalnie zamordowanego prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza, które padły z ust dominikanina ojca Ludwika Wiśniewskiego (…) trzeba skończyć z nienawiścią i nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, z bezpodstawnym oskarżaniem innych (…).

 

8. NSA ostro o dezubekizacji. "Odpowiedzialność zbiorowa"

 

https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=127234cc-21c5-4430-a53b-4b48b9b16219&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2

NSA ostro o dezubekizacji. "Odpowiedzialność zbiorowa"

- Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimów - takie uzasadnienie wyroku, który zapadł w grudniu, opublikował Naczelny Sąd Administracyjny. "Gazeta Wyborcza" pisze, że jeszcze żaden sąd tak ostro o ustawie dezubekizacyjnej się nie wypowiedział.

 

9. Andrzej Kapkowski – Mściwe prawo

https://www.tygodnikprzeglad.pl/msciwe-prawo/ M ś c i w e p r a w o

Ustawy o takich skutkach jeszcze w III RP nie było – 59 funkcjonariuszy emerytów po decyzji o zmniejszeniu świadczeń zmarło na zawał lub udar albo popełniło samobójstwo

Prawno – politycznym wyróżnikiem pisowskiej ustawy dezubekizacyjnej z 16.12.2016 r. jest fakt złamania przez nią obowiązującej w systemach demokratycznych zasady nienaruszania praw nabytych i niestosowania odpowiedzialności zbiorowej.

Ustawa ma również wyjątkowe aspekty społeczno – moralne bowiem jej powstanie poprzedzała bardzo zjadliwa, nienawistna propaganda przedstawiająca środowisko służby bezpieczeństwa jako wyzutych z sumienia oprawców i zdrajców ojczyzny. W kampanii tej aktywnie uczestniczyli członkowie rządu, posłowie PIS, usłużni historycy i publicyści, co nadało ustawie dziejowy wymiar.

 

10. Rząd PiS odebrał wdowie policyjną rentę.

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25657051,rzad-pis-odebral-wdowie-policyjna-rente-sad-to-naruszenie.html

Rząd PiS odebrał wdowie policyjną rentę. Sąd: To naruszenie zasady ochrony zaufania demokratycznego państwa

Marcin Pietraszewski 3 lutego 2020 | 08:01

 

MSWiA, w ramach ustawy dezubekizacyjnej, odebrało pani Ewie z Katowic policyjną rentę rodziną. Sąd uchylił właśnie tę decyzję. Uznał ją za sprzeczną z konstytucją oraz naruszającą ochronę zasady zaufania demokratycznego państwa prawa. - Nie wykazano, że mąż kobiety zwalczał opozycję, Kościół czy związki zawodowe - podkreślił sąd w Katowicach.

 

11. Fatalne słowa prezydenta


 

https://passent.blog.polityka.pl/2017/05/01/fatalne-slowa-prezydenta/

Fatalne słowa prezydenta

Daniel Passent 1.05.2017 poniedziałek

Prezydent Duda, który obiecał być prezydentem wszystkich Polaków, powiedział coś, co budzi głęboki sprzeciw i co przeczytałem z głębokim smutkiem.

Oto słowa Andrzeja Dudy: „Ci, którzy są potomkami zdrajców, nigdy nie będą chcieli

tego przyznać. Będą walczyli z prawdą historyczną. Miejmy świadomość tego, że dzieci

i wnuki zdrajców Rzeczypospolitej, którzy tutaj walczyli o utrzymanie sowieckiej

dominacji nad Polską, zajmują wiele eksponowanych stanowisk. W rożnych miejscach –

mediach, w biznesie. Oni nigdy nie będą chcieli się zgodzić, by prawda o wyczynach ich

ojców, dziadków i pradziadków zdominowała polska narrację historyczną. Będą zawsze

przeciwko temu walczyli. I w tym znaczeniu tej jedności nie będziemy mieli nigdy.

 

12. Prawda według Zielińskiego

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5D60C6FE

Odpowiedź na interpelację nr 8409 w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Jarosław Zieliński

/…/ „Przechodząc do pozostałych kwestii podniesionych w niniejszej interpelacji

uprzejmie informuję, że w lipcu 2016 roku projekt omawianej ustawy został przekazany

do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Jednocześnie ww. projekt

w wersji z dnia 12 lipca 2016 roku) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na

podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art.

5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia

prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady

z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz.

1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony także w Biuletynie Informacji Publicznej

na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces

Legislacyjny. Przedmiotowy projekt przekazano do następujących partnerów

społecznych: Rada Dialogu Społecznego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

„Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków

Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Niezależny

Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Niezależny

Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Związek Zawodowy

Strażaków „Florian”, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Niezależny

Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Związek Emerytów i

Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Policyjnych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie

Zielonogórskie”, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”,

Business Centre Club – Związek Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego.”

Komentarz Biura ZG SEiRP – To wszystko prawda, z tym tylko, że projekt o

którym mowa zarzucono, a raczej podmieniono i procedowano całkowicie

odmienny, którego nie konsultowano - UD103 z 24 listopada 2016 roku -

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-

-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2453,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-

emerytalnym-funkcjonariuszy-Polic.html

 

13. Z niepokojem obserwuję stan zdrowia mojej Żony

https://swiatowid.org/aktualnosci/list-naszego-kolegi-represjonowanego-oficera-wywiadu/

Wystąpienie naszego kolegi

Minęło już ponad 10 lat od głosowania nr. 30 w Sejmie, w dniu 19 grudnia 2008 roku o

godz.11.16 nad wprowadzeniem ustawy, którą dalej będę nazywać represyjną, a tę z

roku – zbrodniczą. Za przyjęciem ustawy represyjnej wbrew zasadzie LEX RETRO

AGIT, czyli prawo nie działa wstecz, głosowało 203 posłów PO i 150 PiS. Jedynie 37

posłów lewicy i 3 PSL było przeciwnych. Za to bardzo im dziękuję!


 

14. Uchwalane w tym Sejmie ustawy mają swoje tragiczne skutki, także te śmiertelne

https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/616183,rozenek-lewica-pis-zyczenia-noworoczne-wywiad.html?fbclid=IwAR2iTzTFCWO0nt070IQ0pAuVXoQYbgEYyLZbQK5q4ZnpWVryAv-BlxFkokg

Rozenek: Życzę PiS na Nowy Rok, aby przestali krzywdzić ludzi [ROZMOWA]

GRZEGORZ KOWALCZYK 22 gru 2019

Ewidentnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość zaostrza swój kurs. Zapewne do

wyborów prezydenckich będzie to jeszcze robione w białych rękawiczkach, ale

potem PiS już nie będzie się wahał - mówi w rozmowie z dziennik.pl Andrzej

Rozenek z Lewicy.

Czego życzyłby pan rządzącym w przyszłym roku?

Niestety nie mam nic pozytywnego do powiedzenia. Mam natomiast tylko jedno życzenie dla partii rządzącej - chciałbym, aby przestała krzywdzić ludzi i przejawiała więcej empatii względem tych, których uważa za swych wrogów. Prawo i Sprawiedliwość powinno zreflektować się na przykład w kwestii ustawy represyjnej, która dotknęła byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Jest ona niesprawiedliwa, haniebna i szkodliwa społecznie.

 

15. Tadeusz Mazowiecki - Weryfikacja odcedziła winnych brutalnych represji wobec opozycji demokratycznej i Kościoła, a równocześnie dała nową szansę tym, którzy do gruntu zrozumieli obowiązek lojalności wobec nowego, suwerennego i demokratycznego państwa

https://wpolityce.pl/m/polityka/154620-najwazniejsi-politycy-iii-rp-pozegnali-krzysztofa-kozlowskiego-potrzebowala-go-polska-mysle-ze-on-to-dobrze-zrozumial

Najważniejsi politycy III RP pożegnali Krzysztofa Kozłowskiego. "Potrzebowała go Polska. Myślę, że on to dobrze zrozumiał"

opublikowano: 5 kwietnia 2013, 22:49

/…/ Jak podkreślił w homilii bp Grzegorz Ryś, Krzysztof Kozłowski miał "pasję poznawania ludzi, bez ocen, bez łatwego osądu?. Taki był, takie było jego życie i działanie przy Okrągłym Stole i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ale i taka była jego wcześniejsza droga w "Znaku" i w "Tygodniku Powszechnym" - powiedział biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Jak podkreślił, Krzysztof Kozłowski był jednym z tych, którzy po przełomie 1989 r. chcieli budować Polskę "bez nienawiści i chęci odwetu" i jako minister nie sięgnął po metody poprzedników. B. premier Tadeusz Mazowiecki podkreślał zasługi i skromność Krzysztofa Kozłowskiego, filozofa i intelektualisty, któremu w kierowanym przez siebie rządzie powierzył tekę ministra spraw wewnętrznych. Nie czuję się winny wobec "Tygodnika Powszechnego", że zabrałem mu wtedy Krzysztofa. Potrzebowała go Polska. Myślę, że on to dobrze zrozumiał i ta świadomość dawała mu siłę, gdy znalazł się najpierw sam jeden w resorcie, który miał rozminowywać - powiedział Mazowiecki.

Według Mazowieckiego Kozłowski polubił pracę w MSW i UOP, szanował funkcjonariuszy i sam był przez nich szanowany.

Weryfikacja odcedziła winnych brutalnych represji wobec opozycji demokratycznej i Kościoła, a równocześnie dała nową szansę tym, którzy do gruntu zrozumieli obowiązek lojalności wobec nowego, suwerennego i demokratycznego państwa - mówił Mazowiecki o zmianach wprowadzonych w służbach specjalnych przez Kozłowskiego.

 

16. List do senatora Marka Borowskiego.

https://www.facebook.com/pages/category/Legal/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/

NIE dla obniżania emerytur mundurowych

/…/ Piszę do Pana, ponieważ uważam, że żaden przyzwoity człowiek nie

powinien milczeć wobec dokonywanego przez władzę niszczenia ludzi w imię

realizacji obsesyjnej nienawiści pomysłodawcy tzw. ustawy dezubekizacyjnej i

„wymierzania kary” obniżenia emerytury tysiącom ludzi, którym nie zarzuca się

żadnej winy. Problemu tego większość polityków niestety boi się podejmować ze

zwykłego konformizmu, ale też z niewiedzy.

 

17. Mamy rację, że obniżamy emerytury

https://www.polskieradio24.pl/130/8356/Artykul/2450820,Mamy-racje-ze-obnizamy-emerytury-Posel-Solidarnej-Polski-o-tzw-ustawie-dezubekizacyjnej

"Mamy rację, że obniżamy emerytury".

Poseł Solidarnej Polski o tzw. ustawie dezubekizacyjnej ostatnia aktualizacja:07.02.2020 09:31   

- Mam nadzieję, że 17 marca br. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie sprawę

zamknie i będziemy dalej zajmowali się budowaniem suwerennego państwa w

obszarach, które nie zostały jeszcze zdekomunizowane - powiedział w Polskim Radiu 24

wiceminister rozwoju Janusz Kowalski (Solidarna Polska). Gościem audycji "Dwie

Strony" była również Katarzyna Piekarska (Koalicja Obywatelska).

 

18. Bandytów trzeba osądzić, ale praw przyznanych bronimy

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Wlodzimierz-Czarzasty-o-dezubekizacji-Bandytow-osadzic-bronimy-praw-nabytych

Lewica dąży do przywrócenia wyższych emerytur byłym funkcjonariuszom, po tym jak zostały „obcięte” po tzw. ustawie dezubekizacyjnej. PiS, które uchwaliło nowe prawo, ocenia tę inicjatywę za „haniebną” i „obraźliwą”. Włodzimierz Czarzasty odpowiada: „Bandytów trzeba osądzić, ale praw przyznanych bronimy”.

 

19. Interpelacja nr 1561 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie

niestosowania przez dyrektora ZER MSWiA art. 33 ust. 1 i 4 tzw. ustawy

zaopatrzeniowej

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1561&view=null

 

Interpelacja nr 1561 do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie niestosowania przez dyrektora ZER MSWiA art. 33 ust. 1 i 4 tzw. ustawy

zaopatrzeniowej w wersji ustalonej przez ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych

innych ustaw

Zgłaszający: Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Tomasz Siemoniak Data wpływu: 20-01-

2020

20. Trzeba przywrócić im godność

https://www.tvp.info/46294910/trzeba-przywrocic-im-godnosc-biedron-chce-emerytur-dla-bylych-funkcjonariuszy-prl „Trzeba przywrócić im godność”. Biedroń chce emerytur dla byłych funkcjonariuszy PRL mk, mnie 21.01.2020, 17:33 |aktualizacja: 19:30

Jedną z pierwszych moich inicjatyw jako prezydenta będzie przywrócenie godności tym

wszystkim, którym ją odebrano – podkreślił kandydat Lewicy na prezydenta Robert

Biedroń. Europarlamentarzysta mówił o emeryturach dla byłych funkcjonariuszy PRL.

21. Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimów

https://wyborcza.pl/7,75398,25663071,nsa-ostro-o-dezubekizacji-to-odpowiedzianlosc-

zbiorowa.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.duzy

Naczelny Sąd Administracyjny ostro o dezubekizacji: to odpowiedzialność

zbiorowa

Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski 4 lutego 2020 | 10:02

Przełomowe orzeczenie NSA o ustawie dezubekizacyjnej: "Nie ma w polskiej tradycji

zasady odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimów" - jeszcze

żaden sąd tak ostro nie wypowiedział się o ustawie PiS, która zbiorowo obniżyła

świadczenia 40 tys. emerytów i rencistów. /dot. wyroku publikowanego na naszej

stronie: https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego 6

. I OSK 2114/19 - Wyrok NSA z

12.12.2019r. (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2C7D69FA5)/

22. Beka Beaty Kempy

https://polityczek.pl/uncategorised/12430-prymitywna-umyslowosc-i-wrazliwosc-

zegadlo-o-kempie

"PRYMITYWNA UMYSŁOWOŚĆ I WRAŻLIWOŚĆ". ZEGADŁO O KEMPIE

10 lutego 2020 Poeta Marcin Zegadło skrytykował europosłankę Prawa i

Sprawiedliwości Beatę Kempę za jej wypowiedź na temat partnera Roberta Biedronia.


Kempa na konwencji Solidarnej Polski postanowiła zadrwić ze związku Roberta

Biedronia z Krzysztofem Śmiszkiem. - Panie Biedroń, widzimy jak pan i kandydatka na

pierwszą damę, radośnie oklaskujecie ataki na Polskę - mówiła polityczka zjednoczonej

prawicy. /…/ … Beata Kempa widzi w partnerze Roberta Biedronia „pierwszą damę”,

ponieważ jest prymitywną homofobką uprawiającą ordynarną i chamską odmianę

homofobii. Kojarzy osobę homoseksualną wyłącznie w taki sposób, jaki podsuwa jej

prymitywna umysłowość i wrażliwość. /…/ Więc warto, żeby wyborcy tej partii, jak <


Projekt i wykonanie: InforpolNET