Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 11 (137) Listopad 2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 11 (137) Listopad 2023

Spis Treści:


Przeznacz 1,5% podatku za rok 2023 na rzecz SEiRP............................... 5
Informacja o działaniach ZG SEiRP jako organizacji
pożytku publicznego w latach 2018-2023.....................................................6
Ekwiwalent – listopad 2023 rok – szósty rok batalii............................... 11
Dyskryminacja, prześladowania i represje,
zamiast sprawiedliwości dziejowej.................................................................13
Infoteka 76..........................................................................................................16
SEiRP w Tarnobrzegu pamięta o zmarłych emerytach........................... 27
GENERAŁ (Wspomnienie nadinsp. Zdzisława Wewera)....................... 28
Pamięć o zmarłych policjantach SEiRP w Leżajsku.................................. 30
Uroczyste obchody Jubileuszu XV-lecia Koła Nr 27 SEiRP
w Mysłowicach...............................................................................................31
Trzydziestolecie Koła Jastrzębie Zdrój.........................................................33
Stalowolanie na Riwierze Tureckiej................................................................37
Program Ubezpieczenia „SEIRP 2019”......................................................... 38
Olsztyński Biuletyn Informacyjny (169 i 170)............................................41

źródło:

https://seirp.pl/biuletyny/

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/seirp-bi-11-137-listopad-2023.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET