Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 2(128) Luty 2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 2(128) Luty 2023

SPIS TREŚCI

Od Redaktora ………….……………………………………………………. 4

Pomóż nam pomagać. Przeznacz 1,5% podatku na rzecz SEiRP ……. 5

Renta wdowia, cd. ................................................................................. 8

Interpelacje poselskie ..………………….………………………………… 9

Ekwiwalent. Państwo prawa czy państwo bezprawia? …………………14

ZER MSWiA informuje Broszury informacyjne ......................................26

Doradca Emerytalny i Ekspert Personalny ……………………………… 28

Medialny Punkt Kontaktowy .……………………………………………….33

Infoteka nr 67 ………………………………………………………………   34

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy Koło 15 w Radziejowie .… 50

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku Koło w Kościerzynie ………… 51

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Koło nr 1. Spotkanie Noworoczne …53

Koło nr 1. Karnawałowy bal dobroczynny …………………………………  56

Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” …………………………...……..59

Olsztyński Biuletyn Informacyjny (153) …....………………………...…..…6

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%202%20(128)%202023.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET