Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Głos w dyskusji n/t projektu ustawy    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Głos w dyskusji n/t projektu ustawy

Przestudiowałem projekt nowej ustawy. Oto wnioski: 


1) ustawa uderza głownie w osoby, które pełniły służbę wyłącznie w organach 
bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990. oraz osoby otrzymujące renty po tych osobach. 
Są to osoby dziś w wieku nie pozwalającym na uzyskiwanie dodatkowych 
dochodów z pracy. 

Za kilka lat pozostaną przy życiu nieliczni. I dlatego należy podnosić, że 
nie jest to tylko zemsta, a zwykła podłość ze strony ustawodawcy (PiS); 
2) czynną służbę wojskową określa art.59 ustawy z 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony...(Dz.U. z 2015 r. poz.827). 
W myśl tego artykułu czynną służbą wojskową jest m.in. zasadnicza służba 
woskowa i wojskowe przeszkolenie ( na przykład SOR). I te rodzaje służb ustawodawca dołącza do osób wym. wyżej, chociaż powołania nie następowały z ich inicjatywy. 

Trudno znaleźć sensowne uzasadnienie do tego typu działań; 
3) w tym kontekście obniżenie emerytur pozostałym funkcjonariuszom to działanie pozorne ( obniżka będzie kwotowo niewielka - nie wpływająca na budżet domowy) mające zakamuflować faktyczny cel ustawy: zemstę na byłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę wyłącznie w organach bezp. państwa w latach 1944-1990. 
Myślę, że odwołania do sądu pracy (wzory) powinni przygotować dobrzy 
prawnicy. 
Jest jeszcze sporo czasu na rozstrzygnięcie sposobu finansowania tychże 
prawników. 

B.R.

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET