Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU Z/S W GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZE ZARZĄDU ODDZIAŁU

WOJEWÓDZKIEGO


STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH


W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

 


W dniu 14.05.2024 roku o godz. 10.30 w auli Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Pietruszewski, na wstępie przywitał przybyłych członków zarządu oraz zaproszonych gości w osobach p/o Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Bogusława Ziembę, oraz Z-cę K-nta KMP w Sopocie mł. insp. Grzegorza Piórkowskiego.

Po wyborze przewodniczącego obrad, sekretarza zebrania i stwierdzeniu ważności obrad, zatwierdzono porządek posiedzenia. Następnie Prezes Jan Pietruszewski omówił działalność Zarządu za 2023 rok, przedstawił sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego i Prezydium za miniony rok. W dalszej kolejności zaprezentowane zostało sprawozdanie finansowe oraz preliminarz na 2024 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kolega Józef Landowski przedstawił sprawozdanie z prac komisji, prezentując wnioski końcowe. Jan Pietruszewski przedstawił plan pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na rok 2024. Kolega Józef Wardyn zrelacjonował aktualną sytuację osób objętych ustawą deubekizacyjną i ostatnio zakończonych spraw sądowych na korzyść funkcjonariuszy. Po prezentacjach uczczono minutą ciszy oddając cześć członkom, którzy w ostatnim okresie odeszli od nas na wieczną służbę. Realizując porządek zebrania przystąpiono do głosowania nad uchwałami. Po głosowaniach Komendant Wojewódzki insp. Bogusław Ziemba wraz z Prezesem Janem Pietruszewskich wręczyli odznaczenia n/w członkom:

Wyróżnieni Odznaką " Za Zasługi dla SEiRP" z Dyplomem:

- Sopek Waldemar

- Henryk Hałas

W części wystąpienia gości oraz dyskusja, głos zabrał p/o Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Bogusław Ziemba, który podziękował za zaproszenie i zapewnił o pełnej współpracy z Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych i udzielania wsparcia. Podczas prowadzonej rozmowy z członkami Zarządu przyjął wszelkie wnioski i uwagi w zakresie działania funduszu socjalnego oraz udzielania innych form pomocy ze strony Komendy Wojewódzkiej, zobowiązując się do ich przeanalizowania.

Na zakończenie Prezes J. Pietruszewski podziękował zaproszonym gościom za przybycie oraz członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej za obecność w zebraniu i zaprosił na kolejne posiedzenie.

 

tekst: Jarosław Fikus

zdjęcia: Jarosław Fikus, Stanisław Ludowski

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET