Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

      ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

W dniu 10 marca 2023 r. w Sali Seniora Kościerskiego Domu Kultury w Kościerzynie odbyło się Zebranie Koła SEiRP w Kościerzynie. Przybyłych członków Koła oraz gościa w osobie wiceprezesa ZOW SEiRP w Gdańsku Jarosława Fikus przywitał Prezes Koła kol. Roman Jereczek. Na Przewodniczącą Zebrania wybrano kol. Renatę Benka. Zgłoszony przez Przewodniczącą porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Wiceprezes Koła kol. Józef Landowski przedstawił sprawozdania z działalności Zarządu oraz finansowe za rok 2022 . Który w swym wystąpieniu wskazał na podejmowane działania przez Zarząd Koła oraz członków mających na celu integrację środowiska emerytów i rencistów policyjnych. W 2022 roku zorganizowano 4 spotkania integracyjne w których uczestniczyło 111 członków wraz z małżonkami w tym 2 spotkania dofinansowane z funduszu socjalnego oraz 2 przez uczestników. Ponadto 106 osób uczestniczyło w 5 rajdach rowerowych, 1 spływie kajakowym, 2 wyjazdach na kabaret i koncert oraz pobycie rekreacyjno-sanatoryjnym. Zarząd Koła uczestniczył w obchodach święta Policji, spotkaniach z Zarządem ZEiRP RP Koło w Kościerzynie oraz uroczystościach z udziałem członków Koła. Zarząd złożył podziękowania dla aktywnie działających członków, których praca społeczna w znacznym stopniu przyczynia się do integracji środowiska emeryckiego. Przedstawione założenia planów pracy i finansowy na rok 2023 w ocenie uczestników są bardzo ambitne i możliwe do realizacji przy aktywnym udziale członków Koła. W ocenie Komisji Rewizyjnej Koła działalność Zarządu została oceniona pozytywnie i nie stwierdzono nieprawidłowości .

W części dyskusyjnej głównymi tematami była obecna sytuacja emerytów i rencistów policyjnych, integracja środowiska emeryckiego oraz pomoc potrzebującym emerytom i rencistom na które udzielał odpowiedzi zaproszony gość kol. Jarosław Fikus i członkowie Zarządu Koła. Ostatnim punktem obrad Zebrania Koła było podjecie uchwał które przyjęto jednogłośne.

 

Po zamknięciu i wyczerpaniu programu obrad członkowie wraz z małżonkami

udali się do pobliskiego lokalu na spotkanie integracyjne gdzie przy

serwowanych potrawach prowadzono ożywione dyskusje dotyczące środowiska

emeryckiego a w szczególności jego integracji i aktywności oraz nie zabrakło

wspomnień z minionych lat.

  

W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie

podinsp. Adam Bork który wraz z kol. Jarosław Fikus wręczył członkowi Koła -

Mieczysławowi Kasprzyckiemu list gratulacyjny od ZOW SEiRP w Gdańsku z

okazji 75 urodzin.

 

W trwającym do późnych godzin wieczornych spotkaniu integracyjnym

uczestniczyło   ponad 30 osób.

 

 

Tekst: Józef. Landowski

zdjęcia: Jarosław Fikus , Józef. Landowski

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET