Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 5(119) Maj 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 5(119) Maj 2022

SPIS TREŚCI
Od Redaktora………….……………………………………………………….................. 4
Pomoc dla Ukrainy ………………………………....…………………….……………..… 5
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27.05.2022……………………...………….. 6
Proces Józefa K. ………………………………………………………………..………….. 8
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...….………. 19
Infoteka nr 58 …………………………………………………………………………….. 20
List posła A. Rozenka ……………………………………………………………………. 37
Oferta pomocy prawnej (K. Piekarska) …………………………………………………. 38
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...……...……. 39
Olsztyński Biuletyn Informacyjny 4 (144) ………………………………...…..……….. 44

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%205(119)%202022.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET