Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku

                  Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku

                                W dniach 6 – 7 grudnia 2014 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „Słowiniec” w Poddąbiu odbyło się, pierwsze w nowej kadencji, wyjazdowe, plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku w którym uczestniczyli również Prezesi kół terenowych. Po przyjeździe do ośrodka oraz spożyciu obiadu przystąpiono do obrad plenarnych. Na wstępie obrad Prezes Zarządu Okręgowego kol. Leszek Orkisz wraz z w-ce Prezesem kol. Franciszkiem Maklesem, jako delegaci zdali relacje z przebiegu Zjazdu VIII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP który odbył się w dniach 10-11 listopada 2014 r w Soczewce k/Poznania oraz przedstawili uchwaloną przez Zjazd deklarację programową.

                                        W dalszej kolejności informację o sytuacji finansowej ZO i Kół złożył skarbnik Z.O kol Cz. Dymowski przedstawiając również projekt planu finansowego na 2015 rok. Sekretarz Z.O. Kol. Włodzimierz Jankowski zapoznał z projektem Planu pracy na 2015 rok a członkowie Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim w Gdańsku, kol. Franciszek Makles i Ryszard Skibiński złożyli informacje z działalności tejże komisji oraz wynikających problemów z uzyskiwaniem zapomóg dla naszych emerytów i rencistów.

                                Po jednogłośnym przyjęciu, w głosowaniu jawnym, przedstawionych propozycji dot. projektów: planu finansowego oraz planu pracy przeprowadzono burzliwą dyskusję dot. problematyki odbytego VIII Zjazdu Delegatów jak i też spraw bieżących. Na zakończenie plenarnych obrad Prezes Z.O. Kol. Leszek Orkisz przedstawił, wyróżnionych odznaczeniami przez Z.G. SEiRP , członków naszej okręgowej organizacji oraz wręczył Prezesom kół okolicznościowe kafelki związane z XXV – leciem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

                        W godzinach wieczornych, w sali kominkowej, odbyła się, z udziałem członków rodzin, uroczysta kolacja podczas której uroczyście wręczono przyznane odznaczenia.

                  Odznakę „Za Wybitne osiągnięcia” dla SEiRP otrzymali: 

  •             - kol. Krystyna Nowicka- Solińska
    •  -  kol. Czesław Dymowski

    •   - kol. Włodzimierz Jankowski

Odznakę „Za Zasługi” z Dyplomem wręczono kol. Jerzemu Muszyńskiemu.

 

                            W dniu następnym, po obiedzie, opuściliśmy gościnne progi Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Poddąbiu, wzbogaceni zabiegami rehabilitacyjnymi które były serwowane w kosztach pobytu.

 

 

                                                                Rzecznik Z.O. SEiRP w Słupsku

                                                                              Henryk Znaniecki

 

Słupsk, 07.12.2014 r.

ORW "Słowiniec"
ORW "Słowiniec"
 
 
Recepcja
  Stołówka
Stołówka
obiad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenarne posiedzenie
Plenarne posiedzenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Okolicznościowy kafelek
Okolicznościowy kafelek
Prezes Koła Lębork kol. J.Ziniewicz
  Uroczysta kolacja
Uroczysta kolacja
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wręczanie odznaczeń
Wręczanie odznaczeń
 
Krystyna Nowicka-Solińska
 
Włodzimierz Jankowski
 
Czesław Dymowski
 
Jerzy Muszyński
 
Wyróżnieni
Wyróżnieni
 
 
 
 
  Wieczorek taneczny
Wieczorek taneczny
 
 
 
 
 
  Zabiegi rehabilitacyjne
Zabiegi rehabilitacyjne
 
 
 
 
 
  Nad brzegiem morza
Nad brzegiem morza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET