Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 8(122) Sierpień 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 8(122) Sierpień 2022

SPIS TREŚCI
Od Redaktora……………….……………………………………………………….............. 4
Petycja do Premiera ws nowelizacji ustawy emerytalnej i zaopatrzeniowej
Petycja o przygotowanie nowelizacji ustaw ………………………………………...……. 5
Prośba o poparcie petycji …………………………………………………………………. 7
Petycja z 24.08.2022 do Prezesa Rady Ministrów ………………………………………... 9
Lista poparcia z podpisami ………………………………………………….…………… 21
Ustawa represyjna. Aktualne statystyki sądowe …………………………………………. 22
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Aktualności ……………………...…………...… 32
Pomoc humanitarna dla Ukrainy. Podziękowania PAH ...…………….………………… 39
Medialny Punkt Kontaktowy ………………………………………………..……….……. 41
Roczne sprawozdanie z działalności OPP ……………………...………...….….……........ 42
Infoteka nr 61……………………………………………………………………………….. 61
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło Leżajsk …………………………………………………………………………….. 75
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...……...……… 76
Olsztyński Biuletyn Informacyjny 7(147) ………………………………...…..………….. 81

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%208(122)2022.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET