Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Renta Wdowia - zbiórka podpisów    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Renta Wdowia - zbiórka podpisów

 

 

Panie i Panowie Prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i Okręgowych 
 SEiRP! Panie i Panowie 
 Prezesi Zarządów Kół SEiRP! 
 Szanowni Państwo!

 W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących naszego udziału w 
 Ogólnopolskim Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej, powołanego w sprawie 
 przygotowania obywatelskiego projektu ustawy „Renta wdowia”, uprzejmie 
 informuję, że w dniu 19 stycznia 2023 roku Marszałek Sejmu wydała 
 Postanowienie nr 2 „o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu 
 Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia” na rzecz ustawy o zmianie ustawy 
 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
 niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej”. Skan 
 postanowienia w załączniku nr 1.
 Powyższe postanowienie pozwala rozpocząć akcję zbierania popisów 
 poparcia dla projektu ustawy.
 Przystąpiliśmy do Komitetu w przekonaniu, że sytuację związaną ze 
 znaczącym obniżeniem uzyskiwanych dochodów wdowców czy wdów 
 pozostających w trudnych warunkach po śmierci jednego ze współmałżonków 
 mógłby poprawić dodatek określany jako renta wdowia.
 Mając na uwadze znaczenie ustawy dla poprawy bytu osób objętych 
 przepisami projektu, serdecznie proszę wszystkich naszych Członków i 
 Sympatyków, a także wszystkie osoby które nas wspierają o przyłączenie 
 się do tej akcji, a także zaproszenie do jej poparcia swojej rodziny, 
 krewnych, sąsiadów i znajomych.
 W uzgodnieniu z organizatorami przyjęliśmy założenie, że powinniśmy 
 zebrać podpisy – do 15 marca 2023 r.
 Projekt ustawy zostanie zaprezentowany na posiedzeniu Sejmu, pod 
 warunkiem, że Ogólnopolski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej za trzy 
 miesiące od daty wydania postanowienia Marszałek Sejmu złoży w 
 Kancelarii Sejmu minimum 100 tysięcy podpisów.
 W załączeniu wszystkie istotne dokumenty opisujące projekt, a także wzór 
 formularza do zbierania podpisów. Wszystkie dokumenty można pobrać z 
 naszej strony internetowej: seirp.pl

 Z serdecznymi pozdrowieniami!

 Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP

 Załączniki:

 1. Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy "Renta 
 wdowia".
 2. Renta_Wdowia_ulotka_OKIU
 3. Renta_Wdowia_Projekt_ustawy
 4. Dodatek wdowi możliwe koncepcje i skutki 
https://www.instytutemerytalny.pl/wp-content/uploads/2022/12/Instytut-Emerytalny-raport-Dodatek-wdowi-07122022.pdf
 5. Dodatek wdowi albo renta wdowia – dwa sposoby na poprawę sytuacji 
 emeryckich gospodarstw domowych - Grażyna J. Leśniak 
 ihttps://www.prawo.pl/kadry/co-lepsze-dodatek-wdowi-czy-renta-wdowia-raport-instytutu,518754.html

liniki do załączników:

- Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy "Renta 
 wdowia".

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/1.%20Renta_Wdowia_karta_zbierania_podpisow.docx

. Renta Wdowia ulotka OKIU

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/2.%20Renta_Wdowia_ulotka_OKIU.pdf

-  Renta Wdowia Projekt ustawy

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/3.%20Renta_Wdowia_Projekt_ustawy.pdf

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych /RODO/ 

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Renta_Wdowia_RODO.pdf

-Dodatek wdowi możliwe koncepcje i skutki  (link skopiuj i wklej)
https://www.instytutemerytalny.pl/wp-content/uploads/2022/12/Instytut-Emerytalny-raport-Dodatek-wdowi-07122022.pdf

- Dodatek wdowi albo renta wdowia – dwa sposoby na poprawę sytuacji 
 emeryckich gospodarstw domowych - Grażyna J. Leśniak (link skopiuj i wklej)
 ihttps://www.prawo.pl/kadry/co-lepsze-dodatek-wdowi-czy-renta-wdowia-raport-instytutu,518754.html


Projekt i wykonanie: InforpolNET